Stretnutie junioriek v Kolozsvári – Rumunsko

Oslavu Nového roka 2017 juniorky (Slovensko,Maďarsko, Rumunsko, Kuba) oslávili spoločne v provincií Rumunských sestier v Kolozsvári. Program bol veľmi pestrý: predstavenie života provincie, spoločensko-cirkevnej situácie v Rumunsku, obhliadka mesta, biblické tance a iné zaujímavé aktivity. Netradičnú Silvestrovskú večeru tvorili jedlá rôznych kultúr a národnosti sestier. Jednotne ako medzinárodná komunita spolu s Pánom v adorácii sme ukončili Starý a začali Nový rok v kostole piaristov v meste. Adorácia sa niesla v duchu nového motta: “Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva.” (Jn 14,27). Celé stretnutie bolo spevádzané tuhou zimo vonku no teplom v srdciach a radosťou mladého ducha. Tešíme sa na ďalšie stretnutie, ktoré sa ukustoční 28.-29.1.2017 v Bratislave.

p1160221

p1160236                                                                                                                                        viac foto vo fotogalérii