„Gloria in Excelsis Deo“

„Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Davidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán.“ (Lk 2,10-11) 

Ako prvým bola radostná zvesť ohlásena pastierom, najchudobnejším z chudobných toho času. Anjel prišiel k tým čo mali otvorené srdce, „…lebo mocnáron zosadil z trónov  a povýšil ponížených…“ (Lk 1,52)

„Hlavným cieľom nášho života je dovoliť Bohu pritiahnúť nás do svojej blízkosti.“                                                                (sr. Margita Šlachtová)

Nebojme sa zosadnúť z našich trónov, plánov, očakávaní,…. Nechajme sa ako pastieri vyrušiť zo svojej práce a toho čím sme plný  a ponáhľajme sa pozrieť čo sa to deje TEJTO NOCI.  Všetkým vyprosujeme spočinutie v BOŽEJ BLÍZKOSTI.

S láskou sociálne sestry

Už je blízko…

Advent – čas zásnub

 

Advent je čas zásnub.

Tiché očakávanie.

Nesmelá radosť.

 

Advent, to je Jozefova viera.

Naplnenie dávneho: Hľa, ja tvorím čosi nové, teraz to klíči, nebadáte? (viac…)

3. adventná nedeľa: „RRR“ Radosť rozdávaním rastie

Plné znenie katechézy sv. otca Františka na 3.adventnú nedeľu na námesti sv. Petra vo Vatikáne: Anjel Pána, 11.12.2016

Milí bratia a sestry, dobrý deň! Dnes slávime Tretiu adventnú nedeľu, ktorú charakterizuje pozvanie sv. Pavla: „Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!“ (Flp 4,4). (viac…)

Zomrela sestra Mária Slodičáková

Sestra Mária Slodičáková – „teta Marienka“

dnes ráno 30.11.2016 o 4:30 odišla naša drahá sestra Marienka k Otcovi. Pohreb so sv. omšou bude v sobotu 3.12.2016 o 11.00 v kostole na Kalvárii v Košiciach, kde dlho pôsobila. Uloženie truhly bude na cintoríne sv.Rozálie.

(viac…)

„Prameň“ – duchovná obnova pre dievčatá

V sobotu 26.11.2016 sa v dome Magnifikat v Bratislave uskutočnila prvá duchovná obnova z cyklu, ktorý nesie názov PRAMEŇ. Ide o 4 stretnutia v šk. roku 2016/2017 zamerané na načerpanie „živej vody“ pri Pánovi a načúvaniu Jeho tichého hlasu o Božom pláne, ktorý ma o nás.   (viac…)

Zatvorenie svätých brán milosrdenstva

V nedeľu 13.11.2016  sme sa zúčastnili  zatvorenia svätých brán milosrdenstva, s veľkou vďakou za všetky prijaté milosti počas tohto obdobia.  Mimoriadny Svätý rok milosrdenstva sa pomaličky končí, no Božia brána milosrdenstva v srdci Pána Ježiša ostáva stále otvorená pre každého jedného kto túži prekročiť prah a prísť ku prameňu ŽIVOTA. (viac…)

Národné katolícke charizmatické stretnutie v Budapešti

 Dimg_20161112_170928ňa 12.11.2016 som sa zúčastnila Národného katolíckeho charizmatického stretnutia v Budapešti s nosnou myšlienkou „Zvestujte jeho zázraky …!“(ž 96,3). Tento rok stretnutie slávilo 25. výročie svojho založenia. Ďakovnú sv. omšu slávil kardinál Péter Erdő. (viac…)

“Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva“

(Jn, 14, 27)