Zomrela sestra Grétka Kosturová

Dňa 12. decembra 2018 vo veku 79 rokov si Pán života povolal k sebe našu sestru Margitu -Grétu Kosturovú sestru Spoločnosti sociálnych sestier. 
Rozlúčka s drahou zosnulou bude v pondelok 17. decembra 2018 o 12.00 hod. na Verejnom cintoríne v Košiciach. Zádušná svätá omša bude nasledovať po pohrebe v kostole Saleziánov na Kalvárii v Košiciach.
 
Parte otvoríte kliknutím TU (viac…)

Provinciálne stretnutie, vstup novej kandidátky

Počas provinciálneho stretnutia, ktoré sa konalo v polovici októbra sme do nášho spoločenstva prijali novú kandidátku Flóru, ktorá započula jemný Boží hlas, ktorým ju Pán oslovil po mene. Flóra sa rozhodla nasledovať tento hlas a spoznávať jeho pôsobenie prostredníctvom našej charizmy. Tešíme sa novému životu, ktorý Pán posiela do Spoločnosti. (viac…)

Kandidátky sa zamýšľali nad sociálnou náukou Cirkvi

Prvý októbrový víkend sme v bratislavskej formačnej komunite privítali našu sr. Annu, ktorá sa v rámci kandidátskej formácie zamerala na sociálnu náuku Cirkvi. Diskutovali sme o problematike spoločného dobra, solidarity a subsidiarity a venovali sme sa aj globálnym klimatickým zmenám. Otázky týkajúce sa spoločnosti sú dôležitou súčasťou charizmy sociálnych sestier, preto sa už teraz tešíme na ďalšie formačné stretnutie! 

Duchovno-rekreačný komunitný víkend v Prahe

Nový školský rok sme zahájili dlho pripravovaným komunitným teambuildingom. Obdivovali sme krásne pamiatky historického centra Prahy, strávili chvíle pokojného rozjímania v priestoroch starobylého kláštora, tešili sa z dobrého počasia a ďakovali Pánovi za dar sesterstva. 

Blahorečenie Anky Kolesárovej v Košiciach

Uplynulý víkend sme sa ako sestry stretli v Košiciach na blahorečení Anky Kolesárovej. Náš provinciálny dom je práve v tomto meste a jeden z prvkov našej benediktínskej duchovnosti nás pozýva k pohostinnosti. Tak sme  otvorili  dvere pútnikom, ktorí prišli na blahorečenie, a to konkrétne mladým ľuďom z Arcidiecézneho centra mládeže Vinica v Bratislave. Spoločne sme prežívali celé „trojdnie slávenia“. 

 

(viac…)

Boli sme na P18 – Expo povolaní

V sobotu 28. 7. 2018 sme sa zúčastnili Expo povolaní na P18. Mali sme možnosť spoznať nových ľudí, stretnúť starých známych z rôznych rehoľných komunít a v neposlednom rade tvoriť spoločenstvo so svojimi sestrami žijúcimi ďaleko od seba. (viac…)

Medzinárodný mládežnícky týždeň so sociálnymi sestrami

 

 V termíne od 21.-26.7 sa v Spoločnosti sociálnych sestier v Budapešti uskutočnilo dlho pripravované a očakávané  Medzinárodné stretnutie mladých s názvom : „We are filled with Holy Spirit“. Stretnutia sa spolu so sestrami zúčastnili mladé ženy z Poľska, Maďarska a Slovenska.  Počas stretnutia sme mali možnosť duchovne načerpať pri spoločných modlitbách, spoznať služby sestier a niektoré sme navštívili aj priamo v ich práci.

(viac…)

Formačné stretnutie v Dolnom Smokovci

                                                                    

  V termíne od 29.6 – 1.7.2018  sme prežili milý a povzbudzujúci spoločný víkend v Dolnom Smokovci. Téma nášho stretnutia bola : Stredný  vek – jeho dary a proces rastu. Prednášateľkou  bola naša sestra Marta Andraščíková.

(viac…)

Oslava Turíc – obnova sľubov

V dňoch 19.-20.5.2018 sme slávili Turíce.

Naša sestra Marcelka Chromeková obnovovala dočasné sľuby po tretí krát. Taktiež jubilujúca sestra Edina oslavovala 70. výročie zloženia sľubov. V sobotu sme sa zúčastnili slávnostnej sv. omše v kostole saleziánov na Kalvárii v Košiciach. Bolo to veľmi rodinné  a obohacujúce. Je vždy veľkým povzbudením, keď sa mladá sestra rozhodne kráčať ďalej s Kristom podľa evanjeliových rád, v týchto “neľahkých” časoch.                                                                                                                              (viac…)

“Sme jeden Chlieb, jedno Telo, jeden Duch. Amen.“

(Motto - 2020)Naša organizácia (Spoločnosť sociálnych sestier) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na gdpr.kbs.sk


© 2020 Spoločnosť sociálnych sestier