Boli sme na P18 – Expo povolaní

V sobotu 28. 7. 2018 sme sa zúčastnili Expo povolaní na P18. Mali sme možnosť spoznať nových ľudí, stretnúť starých známych z rôznych rehoľných komunít a v neposlednom rade tvoriť spoločenstvo so svojimi sestrami žijúcimi ďaleko od seba. (viac…)

Medzinárodný mládežnícky týždeň so sociálnymi sestrami

 

 V termíne od 21.-26.7 sa v Spoločnosti sociálnych sestier v Budapešti uskutočnilo dlho pripravované a očakávané  Medzinárodné stretnutie mladých s názvom : „We are filled with Holy Spirit“. Stretnutia sa spolu so sestrami zúčastnili mladé ženy z Poľska, Maďarska a Slovenska.  Počas stretnutia sme mali možnosť duchovne načerpať pri spoločných modlitbách, spoznať služby sestier a niektoré sme navštívili aj priamo v ich práci.

(viac…)

Formačné stretnutie v Dolnom Smokovci

                                                                    

  V termíne od 29.6 – 1.7.2018  sme prežili milý a povzbudzujúci spoločný víkend v Dolnom Smokovci. Téma nášho stretnutia bola : Stredný  vek – jeho dary a proces rastu. Prednášateľkou  bola naša sestra Marta Andraščíková.

(viac…)

Oslava Turíc – obnova sľubov

V dňoch 19.-20.5.2018 sme slávili Turíce.

Naša sestra Marcelka Chromeková obnovovala dočasné sľuby po tretí krát. Taktiež jubilujúca sestra Edina oslavovala 70. výročie zloženia sľubov. V sobotu sme sa zúčastnili slávnostnej sv. omše v kostole saleziánov na Kalvárii v Košiciach. Bolo to veľmi rodinné  a obohacujúce. Je vždy veľkým povzbudením, keď sa mladá sestra rozhodne kráčať ďalej s Kristom podľa evanjeliových rád, v týchto “neľahkých” časoch.                                                                                                                              (viac…)

95. výročie založenia Spoločnosti sociálnych sestier

V sobotu 12.5.2018 sme si pripomenuli 95. výročie založenia našej Spoločnosti sociálnych sestier. Pri spoločnom zdieľaní a modlitbe sme ďakovali za našu zakladateľku sr. Margitu Šlachtovú a za prvé členky, ktoré sa nechali zapáliť láskou Krista.  Tento oheň horí už 95 rokov, a to aj vďaka každej jednej sestre, ktorá odpovedala na Božie pozvanie odovzdať svoj život Bohu formou zasväteného  života v Spoločnosti sociálnych sestier.

„Ako Spoločnosť sociálnych sestier sme komunitou zjednotenou v nádeji a zasvätenou Svätému Duchu. Naša Spoločnosť bola založená, aby vzdávala Bohu slávu a spolupracovala na vykupiteľskom diele Kristovym svedectvom o Božej posväcujúcej láske. Máme účasť na sociálnom poslaní Cirkvi, kde sa zameriavame na mnohé potreby spoločnosti, pochádzajúce zo sociálnych, náboženských, ekonomických, kultúrnych  a občianskych podmienok a podmienok prostredia, v ktorom žijeme.“  (Konštitúcie SSS)

„Naša Spoločnosť, povolaná k aktívnemu apoštolátu, zdôrazňuje nevyhnutnosť života modlitby.“ (sr. Margita Slachtová)

11.5. sviatok blahoslavenej sr. Sáry

Sára Salkaházi sa narodila sa 11. mája 1899 v Košiciach. V roku 1929 vstúpila do Spoločnosti sociálnych sestier, aby odpovedala na LÁSKU láskou.

Jej vrúcna lásku ku Kristovi sa prejavovala v aktívnom apoštolskom živote. Vďaka jej krásnemu o oduševnenému zasvätenému životu sa radikálne odovzdala Bohu a obetovala svoj život za sestry a prenasledovaných počas II. svetovej vojny. Zomrela 27. decembra 1944 v Budapešti mučeníckou smrťou zastrelením pri rieke Dunaj.

Motto večných sľubov sr. Sáry: “ALLELUIA! ECCE EGO, MITTE ME!” (Hľa, tu som, pošli mňa!).

Viac tu:

http://www.salkahazisara.com/sk/

http://socialnesestry.sk/blahoslavena-sestra-sara/

 

Začína deviatnik ku bl. sr. Sáre

Od 3.5. začína modlitba deviatnika ku sviatku sr. Sáry, ktorý budeme sláviť 11.5., tento rok to pripadá na piatok. Niečo z prvého dňa, viac tu: http://socialnesestry.sk/modlitby-ku-sv-sare/

  1. Prvý deň – sloboda od naviazaností

Z denníka sestry Sáry:

Je možné, že niekedy sú to skutočne malé, malicherné a úplne obyčajné veci, ktoré ma spútavajú. Nesmiem sa tomu smiať. Nesmiem povedať, že sú to maličkosti, ktoré v duchovnom živote nestoja za reč … Musím sa ich zbaviť, aj keď to trochu bolí, maličkosti, na ktorých snáď lipnem. Musím sa ich zriecť! Nech som slobodná od všetkého, nielen od veľkých vecí, ale slobodná aj od všetkých maličkostí!

Koľkokrát a aké silné pokušenie prichádza zvlášť v poslednom čase. Ako často neviem odporovať pokušeniu fajčiť, ako často robím v mysli kompromisy! (viac…)

Prameň 2/3

Posledný aprílový víkend 27.-29.4.2018 sme sa stretli na už 3. obnove z cyklu Prameň. Po spoznávaní seba samej a osobného vzťahu s Bohom na prvých dvoch stretnutiach sme sa tentokrát vybrali do Banskej Bystrice k sr. Marike, aby sme sa tam venovali téme manželstvo. (viac…)

Týždeň modlitieb za duchovné povolania: 16.-22.4.2018

V čase od 16.-22.4.2018 sa zjednocujeme s celou Cirkvou v modlitbe za nové duchovné povolania.  Povzbudené  pápežom Františkom, ktorý povedal o pastorácií povolaní: „Modlitba musí obsadiť veľmi dôležité miesto v pastorácii povolaní. Pán to jasne hovorí: „Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu“ (Mt 9, 38). Modlitba je prvou a nenahraditeľnou službou, ktorú môžeme ponúknuť v otázke povolania. ” 

Povolanie do zasväteného života je vždy darom, odpoveďou na Božiu lásku.  Nech Pán vzbudí nové duchovné povolania a zároveň dá odvahu vykročiť mladým ľuďom za NÍM.

 

 

 

 

 

“Sme jeden Chlieb, jedno Telo, jeden Duch. Amen.“

(Motto - 2020)Naša organizácia (Spoločnosť sociálnych sestier) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na gdpr.kbs.sk


© 2020 Spoločnosť sociálnych sestier