Obeta sestry Sáry 27.12.1944

27.decembra 1944 obkľúčili nilaši (ozbrojenci fašistickej moci) domov pre pracujúce ženy na ulici Bokréta, ktorý viedla sr. Sára. V tomto dome ukrývali Židov. Sestra Sára sa v tom čase nezdržiavala v dome, prišla na poslednú chvíľu. Zatknutiu sa mohla vyhnúť, ale neurobila to. Ako zodpovednú domu ju odvliekli a v ten istý večer vyzliekli donaha, zastrelili a hodili do ľadového Dunaja v Budapešti, pri pilieri Mosta slobody. Pred popravou sr. Sára pokľakla, obrátila sa k svojim vrahom a s pohľadom k nebu sa prežehnala. Boh prijal jej sebaobetovanie, jej mučeníctvo bolo naplnené. Okrem sestry Sáry ani jediná sestra neprišla v dôsledku pustošenia 2. svetovej vojny o život. (viac…)

„Gloria in Excelsis Deo“

„Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Davidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán.“ (Lk 2,10-11) 

Ako prvým bola radostná zvesť ohlásena pastierom, najchudobnejším z chudobných toho času. Anjel prišiel k tým čo mali otvorené srdce, „…lebo mocnáron zosadil z trónov  a povýšil ponížených…“ (Lk 1,52)

„Hlavným cieľom nášho života je dovoliť Bohu pritiahnúť nás do svojej blízkosti.“                                                                (sr. Margita Šlachtová)

Nebojme sa zosadnúť z našich trónov, plánov, očakávaní,…. Nechajme sa ako pastieri vyrušiť zo svojej práce a toho čím sme plný  a ponáhľajme sa pozrieť čo sa to deje TEJTO NOCI.  Všetkým vyprosujeme spočinutie v BOŽEJ BLÍZKOSTI.

S láskou sociálne sestry

Už je blízko…

Advent – čas zásnub

 

Advent je čas zásnub.

Tiché očakávanie.

Nesmelá radosť.

 

Advent, to je Jozefova viera.

Naplnenie dávneho: Hľa, ja tvorím čosi nové, teraz to klíči, nebadáte? (viac…)

3. adventná nedeľa: „RRR“ Radosť rozdávaním rastie

Plné znenie katechézy sv. otca Františka na 3.adventnú nedeľu na námesti sv. Petra vo Vatikáne: Anjel Pána, 11.12.2016

Milí bratia a sestry, dobrý deň! Dnes slávime Tretiu adventnú nedeľu, ktorú charakterizuje pozvanie sv. Pavla: „Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!“ (Flp 4,4). (viac…)

Zomrela sestra Mária Slodičáková

Sestra Mária Slodičáková – „teta Marienka“

dnes ráno 30.11.2016 o 4:30 odišla naša drahá sestra Marienka k Otcovi. Pohreb so sv. omšou bude v sobotu 3.12.2016 o 11.00 v kostole na Kalvárii v Košiciach, kde dlho pôsobila. Uloženie truhly bude na cintoríne sv.Rozálie.

(viac…)

„Prameň“ – duchovná obnova pre dievčatá

V sobotu 26.11.2016 sa v dome Magnifikat v Bratislave uskutočnila prvá duchovná obnova z cyklu, ktorý nesie názov PRAMEŇ. Ide o 4 stretnutia v šk. roku 2016/2017 zamerané na načerpanie „živej vody“ pri Pánovi a načúvaniu Jeho tichého hlasu o Božom pláne, ktorý ma o nás.   (viac…)