Stretnutie junioriek v Bratislave

Minulý víkend 28.-29.1.2017 sa juniorky našej Spoločnosti z Maďarska, Kuby a Slovenska stretli na formačnom stretnutí v komunitnom dome Magnifikat v Bratislave. (viac…)

Projekt SÁRA- pomoc rodinám

sara 2017

Aktuálne hľadáme : Dobrovoľníčku/dobrovoľníka do rodiny s dvoma deťmi.
Dievčatko má 3 roky a chlapec 1,5 roka. Mamička je vdova približne pol roka. (viac…)

Obeta sestry Sáry 27.12.1944

27.decembra 1944 obkľúčili nilaši (ozbrojenci fašistickej moci) domov pre pracujúce ženy na ulici Bokréta, ktorý viedla sr. Sára. V tomto dome ukrývali Židov. Sestra Sára sa v tom čase nezdržiavala v dome, prišla na poslednú chvíľu. Zatknutiu sa mohla vyhnúť, ale neurobila to. Ako zodpovednú domu ju odvliekli a v ten istý večer vyzliekli donaha, zastrelili a hodili do ľadového Dunaja v Budapešti, pri pilieri Mosta slobody. Pred popravou sr. Sára pokľakla, obrátila sa k svojim vrahom a s pohľadom k nebu sa prežehnala. Boh prijal jej sebaobetovanie, jej mučeníctvo bolo naplnené. Okrem sestry Sáry ani jediná sestra neprišla v dôsledku pustošenia 2. svetovej vojny o život. (viac…)

“Gloria in Excelsis Deo”

“Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Davidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán.” (Lk 2,10-11) 

Ako prvým bola radostná zvesť ohlásena pastierom, najchudobnejším z chudobných toho času. Anjel prišiel k tým čo mali otvorené srdce, “…lebo mocnáron zosadil z trónov  a povýšil ponížených…” (Lk 1,52)

“Hlavným cieľom nášho života je dovoliť Bohu pritiahnúť nás do svojej blízkosti.”                                                                (sr. Margita Šlachtová)

Nebojme sa zosadnúť z našich trónov, plánov, očakávaní,…. Nechajme sa ako pastieri vyrušiť zo svojej práce a toho čím sme plný  a ponáhľajme sa pozrieť čo sa to deje TEJTO NOCI.  Všetkým vyprosujeme spočinutie v BOŽEJ BLÍZKOSTI.

S láskou sociálne sestry

Už je blízko…

Advent – čas zásnub

 

Advent je čas zásnub.

Tiché očakávanie.

Nesmelá radosť.

 

Advent, to je Jozefova viera.

Naplnenie dávneho: Hľa, ja tvorím čosi nové, teraz to klíči, nebadáte? (viac…)

3. adventná nedeľa: “RRR” Radosť rozdávaním rastie

Plné znenie katechézy sv. otca Františka na 3.adventnú nedeľu na námesti sv. Petra vo Vatikáne: Anjel Pána, 11.12.2016

Milí bratia a sestry, dobrý deň! Dnes slávime Tretiu adventnú nedeľu, ktorú charakterizuje pozvanie sv. Pavla: „Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!“ (Flp 4,4). (viac…)

“Sme jeden Chlieb, jedno Telo, jeden Duch. Amen.“

(Motto - 2020)Naša organizácia (Spoločnosť sociálnych sestier) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na gdpr.kbs.sk


© 2020 Spoločnosť sociálnych sestier