Uzavreli sme jubilejný rok slávnosťou v Budapešti

Spoločnosť sociálnych sestier slávila 20. januára 2024 svätú omšu v Kostole Premenenia Pána a bl. Sáry Salkaházi v Budapešti. Poďakovali sme za 100. výročie nášho založenia, čím sme uzavreli rok spomienok i pohľadu do budúcnosti. Hlavným celebrantom a kazateľom svätej omše bol arcibiskup Mons. Michael W. Banach, apoštolský nuncius v Maďarsku.

Pokračovať v čítaní “Uzavreli sme jubilejný rok slávnosťou v Budapešti”

Spoločnosť sociálnych sestier si zvolila nové provinciálne vedenie

Sociálne sestry sa v dňoch 4.-7. januára 2024 stretli v Košiciach na volebnom provinciálnom zhromaždení, ktorého hlavnou udalosťou bola voľba nového vedenia. Za provinciálnu predstavenú bola 6. januára opätovne zvolená sr. Renáta Jamborová, jej asistentkou sa stala sr. Agnes Filipová a radkyňami sr. Daniela Kimličková a sr. Anna Liptáková. Voľbu potvrdila generálna predstavená Spoločnosti sr. Magdolna Kővári.

Súčasťou stretnutia provincie boli aj diskusie synodálnym spôsobom a následné formulovanie a schválenie nových smerov pre život sestier na najbližšie štyri roky.   

Provinciálne zhromaždenie na záver jubilejného roka bolo tiež príležitosťou duchovne sa stretnúť s odkazom zakladateľky sociálnych sestier, sr. Margitou Slachtovou, ktorá odišla do večnosti presne pred 50 rokmi v deň slávnosti Zjavenia Pána, jej obľúbeného sviatku.

Spoločnosť sociálnych sestier je spoločnosť apoštolského života, ktorej poslaním je rozširovať posväcujúcu lásku Ducha Svätého v každom prostredí a zúčastňovať sa na sociálnom poslaní Cirkvi. Bola založená v roku 1923 v Budapešti a na Slovensku zapustila korene v roku 1927.

Predsedníctvo KVRPS na stretnutí s nunciom

22. novembra 2023 pri spomienke na  Obetovanie Panny Márie, kedy si pripomíname Svetový deň klauzúrnych rehoľníkov a rehoľných sestier apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli  prijal zástupcov Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku – predsedu P. Juraja Ďurneka SchP a podpredsedníčku Sr. Renátu Jamborovú SSS. Spoločne hovorili o potrebe rozlišovania, kadiaľ sa má cesta zasvätených uberať v tomto znamení čias. Zhodli sa na výzvach, ktoré stoja pred rehoľnými inštitútmi v oblasti pastorácie povolaní a pri ohlasovaní Evanjelia.

Sociálne sestry na komunitnom výlete na zasnežených Kremnických baniach

Predĺžený víkend nám priniesol šancu na viacdenný komunitný výlet, a tak sme sa už vo štvrtok 16. novembra vybrali do Kremnických baní do kláštora bratov kapucínov. Počas štyroch dní sme stihli duchovnú obnovu inšpirovanú evanjeliovým úryvkom o umývaní nôh učeníkom, rozhovory a aktivitu o tom, ako lepšie žiť naše poslanie v komunitnom živote, ale aj vychádzky, spoločenské hry, údiv nad veľkými snehovými vločkami, ktoré nám priniesli už trošku vianočnej atmosféry, liturgickú modlitbu a adoráciu, ale aj radostný čas v spoločenstve bratov. Nechýbala ani torta, keďže ešte stále oslavujeme jubileum 100 rokov založenia našej Spoločnosti.

Tešíme sa z prehĺbenia našich vzťahov a pootvorenia perspektívy do budúcnosti. Pretože – ako to vyjadril apoštolský nuncius Nicola Girasoli vo svojom príhovore sestrám v Košiciach – toto je čas nielen ďakovať za uplynulých sto rokov, ale aj otvoriť sa tomu, čo nás čaká v nasledujúcej storočnici!

Pokračovať v čítaní “Sociálne sestry na komunitnom výlete na zasnežených Kremnických baniach”

Medzinárodná vedecká konferencia inšpirovaná odkazom bl. Sáry Salkaházi

14. novembra 2023 sa na pôde Teologickej fakulty v Košiciach uskutočnila medzinárodná konferencia O bratstve a sociálnom priateľstve vo svetle ekumenického pohľadu a odkaz života Bl. Sáry Salkaházi. So svojím príspevkom na nej vystúpila aj sr. Renáta Jamborová SSS, ktorá je zároveň členkou organizačného výboru konferencie.

Vedeckú konferenciu podporilo aj Mesto Košice v rámci Festivalu sakrálneho umenia 2023.

Juniorky sa formovali v Nitre pod vedením koučov

Exercičný dom verbistov v Nitre privítal uplynulý víkend 10.–12. novembra 32 mladých sestier a  formátoriek z 15 rehoľných spoločenstiev. Venovali sa aktuálnym témam z oblasti sexuality, vzťahov a intimity, ktoré si pre ne pripravili lektori a kouči sr. Eva Rušínová, FMA a don Peter Naňo, SDB.   

„Interjuniorské stretnutia majú už niekoľkoročnú tradíciu. Ich cieľom je umožniť mladým sestrám z rôznych rehoľných spoločností, aby sa poznali a aby spoločne načerpali z ponúkaných podnetov. Je to veľké vzájomné obohatenie,“ uviedla sr. Miroslava Tarajová FMA, jedna z organizátoriek stretnutia.  

Sr. Eva otvorila formačný blok slovami: „Odkedy sme sa oddelili od mamy, túžime sa spájať, je pre nás veľmi dôležité byť vo vzťahu“. Ďalej  poukázala na potrebu postupnej integrácie sexuality a otázok s ňou spojených, aby sme mohli pokojne vstupovať do vzťahov a tiež odpovedať na pastoračné potreby doby. Obaja lektori sa humorne a zároveň s hĺbkou dotýkali oblasti sexuality muža a ženy, prežívania emócií, komunikácie v komunite, ale nevyhýbali sa ani zložitým témam masturbácie, pornografie a homosexuality.

sr. Zuzana a sr. Mária počas programu

„Tento čas bol pre mňa darom predovšetkým pre osobné stretnutia a rozhovory, ktoré sme medzi sebou mohli mať, kde sme mali možnosť vstúpiť do hĺbok a zdieľať naše príbehy, skúsenosti, výzvy i dary, ktoré denne zažívame. Osobne ma zaujala “pyramída” a to, že často sa pozeráme alebo riešime problémy na úrovni prostredia alebo správania, ale najdôležitejšími rovinami sú hodnoty a identita,“ priblížila jedna z účastníčok stretnutia.

Formačný program, ktorý zastrešila Konferencia vyšších rehoľných predstavených Slovenska a viedli sr. Miroslava Tarajová, FMA a Timotea Šebeňová, FDC dopĺňal aj čas modlitby, diskusie, voľných rozhovorov či nedeľnej vychádzky na neďaleký Zobor. Novinkou a obohatením bola účasť sestier z klauzúrnej komunity tzv. ružových sestier či juniorky pôvodom z Indie.

Sestry oceňovali, že sa zasvätené ženy z rôznych spoločenstiev „v počúvaní a zdieľaní nanovo otvárali Božiemu pôsobeniu a zbližovaniu navzájom“. Iná sestra vníma vďačnosť, že prežila víkend „v spoločenstve mladých sestier, ktoré majú odvahu budovať vzťahy, vyjadrovať svoje emócie ako ženy a ktoré chcú byť samé sebou“. „Bol to pre mňa čas plný radosti, lásky, hĺbky a intimity s Bohom, ktorý mi bol blízko prostredníctvom týchto mladých sestier,“ uzatvorila jedna z formátoriek.

sr. Zuzana Škrinárová, SSS
Foto: sr. Nikola Mihalčinová, FMA, sr. Zuzana Škrinárová, SSS

Pokračovať v čítaní “Juniorky sa formovali v Nitre pod vedením koučov”