O nás

Slovenská provincia SSS – Turíce Jubilejného roka 2023 (hore), Turíce 2021 a 2022 (dole)

Spoločnosť sociálnych sestier (Societas Sororum Socialum) je spoločnosťou apoštolského života, v ktorej sa sestry zasväcujú súkromnými sľubmi čistoty, chudoby, poslušnosti a vernosti charizme. Našim poslaním je rozširovať posväcujúcu lásku Ducha Svätého v každom prostredí a zúčastňovať sa na sociálnom poslaní Cirkvi.  

Spoločnosť bola založená 12. mája v Budapešti v roku 1923. Vznikla na základe inšpirácie prvej z veľkých sociálnych encyklík – Rerum Novarum – pápeža Leva XIII. Zakladateľkou je sestra Margita Slachtová. Spoločnosť založila s vedomím, že Cirkev vo svojom sociálnom poslaní potrebuje moderne organizovanú charitatívnu a sociálnu službu. Nová spoločnosť vznikla s cieľom, aby mohla vysielať do sociálnych oblastí Bohu zasvätené ženy, ktoré majú aktuálne postoje a potrebné schopnosti  v sociálnej službe. Naším hlavným poslaním je spolupracovať na vykupiteľskom diele Krista svedectvom o Božej posväcujúcej láske. Naša prednostná služba je zameraná na pomoc rodinám, ženám a deťom, ktoré sú najviac ohrozené.  

Našu charizmu, cieľ a zasvätenie Bohu žijeme podľa tradície v dvoch rovnocenných životných štýloch ako vnútorné a vonkajšie sestry. Do spolupráce na realizácii nášho poslania priberáme – v závislosti od ich životného stavu- aj pridružených členov. Oficiálnym oblečením sociálnej sestry je sivý kostým, prsteň a odznak Ducha Svätého.   V každom aspekte svojho života si uvedomujeme prítomnosť Ducha Svätého a snažíme sa vnímať a odpovedať na Jeho volanie do služieb. Citlivo vnímame znamenia čias, snažíme sa byť prispôsobivé a pružné podľa Ducha Evanjelia.

m32om5k