História projektu

Projekt  Sára, odbremeňovacie služby pre rodinu, má svoje korene v Košiciach. Vznikol na základe konkrétnych potrieb rodín, ktoré sa dostali do krízovej situácie.

Z konkrétnych skúsenosti pomoci rodinám a na druhej strane posilnenia osobného rastu dobrovoľníkov, vznikla myšlienka vytvoriť projekt pre pomoc rodine a dozrievanie mladého človeka.  Projekt sme začali realizovať v Bratislave od roku 1998 a od roku 2007 sa postupne rozšíril po celom Slovensku.

Postupne sa rozšíril do iných miest Slovenka- Nitra, Trnava, Bratislava, Košice.

Spoločenstvo dobrovoľníkov sme pomenovali SÁRA, podľa našej blahoslavenej sestry Sáry zo Spoločnosti sociálnych sestier,  ktorá obetovala svoj život za záchranu prenasledovaných počas II. svetovej vojny.

Z denníka blahoslavenej sestry Sáry:
„Urobila som šestnásť návštev v rodinách zisťujúc ich životné podmienky a pracovala som do piatej večer. Šla som na hrozné miesta! Nikdy v živote som nevidela takú krajnú biedu! Áno, chudoba môže sama o sebe trvať, to nie je cudzie Bohu. Ale ak sa stáva takou extrémnou, to zabíja telo i dušu. Úbohí, úbohí ľudia! …Sociálna sestra musí byť pochodňou. Musí ľuďom dávať svetlo na ceste; na ceste, kde môžu dosiahnuť Boha. Musím byť horiacim svetlom!“