Komunita

Ako sociálne sestry sme volané stať sa ženami naplnenými Svätým Duchom a žiť radikálny život podľa Evanjelia. Benediktínske dedičstvo nás učí ceniť si komunitu a navzájom sa povzbudzovať k životu podľa Evanjelia. Naše spoločenstvo tvoria vnútorné a vonkajšie sestry.  Vnútorné sestry žijú spoločne v jednom dome. Vonkajšie sestry žijú každá sama a vykonávajú svoju apoštolskú činnosť. Právne postavenie sestier v oboch životných štýloch je rovnocenné. Spoločne sa stretávame na duchovných obnovách, spoločných akciách či iných príležitostiach. Ako členky komunity sa snažíme deliť so svojou vierou, modlitbou, nádejou, očakávaním a cieľom pre náš spoločný život, aby sme sa posilňovali, dodávali si odvahu, utvrdzovali sa a inšpirovali navzájom.

Každá sestra je povolaná „vytvárať komunitu“ na základe šťastia. Ale jedine láska je tvorcom šťastia. (sr. Margita)

Košice

  • Provinciálne centrum – provinciálna predstavená: sr. Renáta Jamborová
  • Dom Kráľovnej milosrdenstva: sr. Ľudmila Surmajová

Bratislava

  • Dom Magnificat: sr.  Anna Liptáková

Martin

  •   komunita v byte: sr. Zuzana Valuszová

-Vonkajšie sestry

  • pôsobiace v mestách: Bratislava, Banská Bystrica, Vrútky, Košice, Humenné, Sečovská Polianka