Kontakt

KOŠICE
Dom Kráľovnej milosrdenstva 
Stará Spišská cesta 3
040 01 Košic
e
Sr. Ľudmila Surmajová
TELEFÓN: 055 6223882

Provinciálne centrum
Sr. Renáta Jamborová (provinciálna predstavená)
TELEFÓN: 0904 940 317
E-MAIL: socialnesestry@gmail.com

BRATISLAVA
Dom Magnificat
Závodná 8/A
821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice
Sr. Daniela Kimličková

E-MAIL: spodunajskebiskupice@gmail.com

MARTIN
Rumunskej armády 2,
036 01 Martin
sr. Zuzana Valuszová

E-MAIL: zuzivaluszova@gmail.com

MÔŽETE NÁS A NAŠE AKTIVITY PODPORIŤ:

Spoločnosť sociálnych sestier: SK53 0900 0000 0004 4732 5995

ĎAKUJEME