Rodina

SLUŽBA: obsah služby závisí od konkrétnej rodiny jej potreby a teda podpora zahŕňa: fyzickú  pomoc pri výchove, priamej starostlivosti  a opatere  deti, doučovanie, sprevádzanie na krúžky, vychádzky.

VEDENIE: výchovu a usmerňovanie detí vo vzťahu k rodičom, súrodencom, rovesníkom, spolužiakom, príbuzným, hodnotám

PORADENSTVO: rozširovanie sociálneho vedomia so zákonnými možnosťami riešenia sociálnej situácie rodiny, rodinné poradenstvo