Prameň

Si na križovatke svojho života? Pýtaš sa ako ďalej? Akým smerom? Práve pre Teba je program určený. Pozvanie prísť k „PRAMEŇU ŽIVEJ VODY…“a napiť sa. Ide o čas hľadania odpovede na zámer, ktorý ma Pán s tvojim životom. Čas na spoznávanie seba samej, spoznávania Božej lásky, krásy a úskalia povolania k zasvätenému životu a k manželstvu. Celý program je rozdelený na 4 stretnutia (víkendovky). Každá víkendovka má svoju tému: Kto som? Vzťah ja a Pán, Manželstvo, Zasvätený život.

KTO TO REALIZUJE: Prameň organizujú sociálne sestry a pozvaní hostia k jednotlivým témam.
PRE KOHO:  Určený pre mladé ženy vo veku 18.-35. rokov. Počet účastníkov je cca 7 účastníkov a sestry. Celkovo do 10 ľudí.
KDE: Bývalý Benediktínsky kláštor v Bacúrove (okres Zvolen).Krásne prostredie uprostred hôr na strednom Slovensku.
KEDY:  

  1. VÍKEND: 10.-12.11.2023 – Kto som?
  2. VÍKEND: 26.-28.1.2024 – Vzťah ja a Boh
  3. VÍKEND: 5.-7.4.2024 – Manželstvo
  4. VÍKEND: 24.-26.5.2024 – Zasvätený život

Začíname v piatok večer, koniec nedeľa obedom. Víkend je prepletený modlitbou, adoráciou,  sv. omšou, prednáškami, aktivitami k téme, svedectvá, film… 

CENA
: 35 € za víkend (ubytovanie a strava)

PRIHLASOVANIE:  Zaslaním motivačného listu (prečo som sa rozhodla prihlásiť, ako som sa o akcií dozvedela, čo očakávam…) na adresu: pramen.sestry@gmail.com,  do 20.10.2023. Následne pošleme konkrétne info k prvej víkendovke.