Poslanie

Sme povolané vydávať svedectvo o Božej posväcujúcej láske a zúčastňovať sa na sociálnom poslaní Cirkvi. Modlitbou a zanietenou činnosťou chceme byť prítomné v samom srdci sveta. V tomto duchu si volíme služby, v ktorých:

  • ohlasujeme svetu evanjeliové hodnoty
  • pomáhame ľuďom lepšie si uvedomovať a mať vo väčšej úcte prítomnosť a pôsobenie Svätého Ducha v sebe a vo svete
  • podporujeme rodinný život a spoločné dobro žien, detí a rodín
  • podporujeme kresťanskú vieru, lásku a službu
  • zveľaďujeme život a napomáhame zmierenie
  • pôsobíme na premenu nespravodlivých systémov a štruktúr
  • vedome sa zameriavame na chudobných, utláčaných a diskriminovaných, a tak stvárňujeme svet, v ktorom každý človek môže žiť v spravodlivosti a slobode
  • zmierňujeme utrpenie a preventívnou prácou sa snažíme zabrániť spoločenskému zlu