Projekt Sára na Slovensku

KOŠICE: koordinátor: sr.Anna Liptáková (SSS), sr. Ľudmila Surmajová (SSS).
              kontakt: sara.socialnesestry@gmail.com

NITRA: kontakt: www.centrumprerodinu.sk, nitrianskerodiny@gmail.com

TRNAVA: koordinátor: Mgr. Veronika Drgoňová, PhDr. Michal Lipovský (Centrum pomoci pre rodinu v Trnave).
kontakt: www.cppr.sk
e-mail: cppr@cppr.sk

PIEŠŤANY: koordinátor: Mgr. Katarína Bujnová (Centrum pomoci pre rodinu pobočka Piešťany).
kontakt: 0944 376 741, 0948 020 412
e-mail: cppr.piestany@gmail.com

ŽILINA: koordinátor:  Mgr. Zuzana Vrbinárová.
kontakt:  sara.zilina@gmail.com

BRATISLAVA: koordinátor: sr. Mária Adamcová.
kontakt: projektsarabratislava@gmail.com

MARTIN: koordinátor: sr. Zuzana Valuszová.
kontakt: zuzivaluszova@gmail.com