Medzinárodnosť

Spoločnosť sociálnych sestier (Societas Sororum Socialum) bola založená v Budapešti v roku 1923. Rozvinula sa do troch vetví zjednotených vo Federácii. Vetva so svojim centrom v Budapešti je Spoločnosť apoštolského života pápežského práva a má päť provincií: Kuba, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko a USA; celkový počet členiek je 250.

Vetva s centrom v Kalifornii Los Angeles je tiež Spoločnosť apoštolského života pápežského práva; ich sestry pôsobia v USA, Mexiku, na Taiwane a Filipínach. Tretia vetva je v Kanade s centrom v Toronte, sestry pôsobia vo východnej aj západnej Kanade.

Charizmu sociálnych sestier žijeme vo viacerých krajinách, viacerých kultúrach, čiže naše poslanie je „nadnárodné, je katolíckou misiou”. Toto vyjadruje, že sme inštitút apoštolského života s pápežským právom, naše poslanie je pre všeobecnú Cirkev.

Každá sociálna sestra je členkou jediného tela Spoločnosti a aj provincie sú údmi veľkého celku, ktoré majú špeciálnu úlohu v celku. Každá z nás má živiť Spoločnosť, aby rástla a mohla naplniť svoju sociálnu misiu všade vo svete

Naša medzinárodnosť je Boží dar, ktorá odkryla sa už po rokoch založenia. V dnešnej dobe je žitie medzinárodnosti pre nás veľkou výzvou a úlohou.

Dnes sociálne sestry vykonávajú svoje poslanie a pôsobia v týchto krajinách:

  • Amerika: Kalifornia, New York – Buffalo, Kanada, Kuba, Mexiko, Portoriko
  • Ázia: Filipíny, Taiwan
  • Európa: Maďarsko, Rumunsko, Slovensko

Odkazy na web stránky ostatných provincií na svete: