Ciele projektu

Projekt je zameraný na rodinu a dobrovoľníka.

Rodina

Cieľom je odbremenenie rodín a predchádzanie nepriaznivým sociálnym situáciám v rodine, preťaženosti rodičov a problémov detí formou dobrovoľných – odbremeňovacích služieb a tým podporovanie, posilňovanie a stabilizovanie funkčnosti a samostatnosti rodiny ako primárnej sociálnej skupiny. Túžime pomôcť rodine stabilizovať sa a podržať miesto, ktoré jej od začiatku patrí ako kolíske každého nového života a následnej osobnej histórie každého z nás, prameniacej práve z tejto kolísky.

Cieľovú skupinu tvoria rodiny s deťmi – otec, matka, deti (do 16 r. veku) a rodiny, ktoré sú v záťažových situáciách.

 

Dobrovoľníci

Cieľom je zachytiť, rozviť a udržať túžbu mladých ľudí po osobnom dozrievaní a hľadaní zmyslu života.

• Umožniť im vstúpiť do života iných ľudí, aby mohli nazbierať čím viacej praktických skúsenosti pri vedení domácnosti, starostlivosti o deti, zoradení hodnôt  a nadobúdaní komunikačných zručnosti a tak sa pripraviť na svoj vlastný život

• posilniť zodpovednosť a spolupatričnosť, schopnosť vedieť sa obetovať

 

Cieľovú skupinu tvoria mladí ľudia zo stredných a vysokých škôl, aj pracujúci, ktorí chcú darovať svoj čas, žiť svoju vieru aj cez skutky. Frekventovanosť návštev závisí od možnosti dobrovoľníka (1-2x týždenne/2h).