Formácia

V našej Spoločnosti sú vítané dievčatá a mladé ženy, ktoré poznali a prijali povolanie k radikálnemu životu podľa evanjelia, ktorý je zakorenený v Duchu Svätom. Formácia v našej Spoločnosti sa dotýka celej osoby a vyzýva ju k rastu ľudskému, duchovnému, duševnému, intelektuálnemu, profesionálnemu a komunitnému. Náš program počiatočnej formácie siaha od prípravného obdobia po obdobie doživotných sľubov. Toto obdobie zahŕňa tri väčšie fázy: kandidatúru, noviciát a obdobie dočasných sľubov.

Predprípravné obdobie – obdobie neformálnych, ale pravidelných kontaktov s komunitou. Počas tohto obdobia, ktoré trvá od 6 – 12 mesiacov, záujemkyňa spoznáva náš spôsob života. Má príležitosť rásť v kresťanských hodnotách a spoznávať svoje povolanie, pričom ostáva vo svojom prostredí. Záujemkyňa musí dovŕšiť 18 rokov veku, aby mohla začať prípravný program.

Kanditatúra – počas tohto obdobia sa kandidátka postupne oboznamuje s našim spôsobom života, modlitbou, formou služby, životom v komunite.  Tento čas jej pomôže rozlíšiť či je to pre ňu vhodná forma života. Toto obdobie trvá od 6 mesiacov do dvoch rokov.

Noviciát – je osobitný čas formácie, v ktorom  sa z kandidátky stáva novicka. Probácia začína jednoduchým obradom prijatia. V tomto čase má účasť na živote a duchovnom dobre Spoločnosti. Novicka rastie v hlbšom poznávaní a oceňovaní nášho zasväteného života v službe iných. Osobnou a komunitnou modlitbou, štúdiom materiálov Spoločnosti: konštitúcie, benediktínsku regulu…, každodennou účasťou na našom živote sa prehlbuje jej spojenie s Kristom. Toto obdobie trvá 2 roky.