Predsedníctvo KVRPS na stretnutí s nunciom

22. novembra 2023 pri spomienke na  Obetovanie Panny Márie, kedy si pripomíname Svetový deň klauzúrnych rehoľníkov a rehoľných sestier apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli  prijal zástupcov Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku – predsedu P. Juraja Ďurneka SchP a podpredsedníčku Sr. Renátu Jamborovú SSS. Spoločne hovorili o potrebe rozlišovania, kadiaľ sa má cesta zasvätených uberať v tomto znamení čias. Zhodli sa na výzvach, ktoré stoja pred rehoľnými inštitútmi v oblasti pastorácie povolaní a pri ohlasovaní Evanjelia.

Sociálne sestry na komunitnom výlete na zasnežených Kremnických baniach

Predĺžený víkend nám priniesol šancu na viacdenný komunitný výlet, a tak sme sa už vo štvrtok 16. novembra vybrali do Kremnických baní do kláštora bratov kapucínov. Počas štyroch dní sme stihli duchovnú obnovu inšpirovanú evanjeliovým úryvkom o umývaní nôh učeníkom, rozhovory a aktivitu o tom, ako lepšie žiť naše poslanie v komunitnom živote, ale aj vychádzky, spoločenské hry, údiv nad veľkými snehovými vločkami, ktoré nám priniesli už trošku vianočnej atmosféry, liturgickú modlitbu a adoráciu, ale aj radostný čas v spoločenstve bratov. Nechýbala ani torta, keďže ešte stále oslavujeme jubileum 100 rokov založenia našej Spoločnosti.

Tešíme sa z prehĺbenia našich vzťahov a pootvorenia perspektívy do budúcnosti. Pretože – ako to vyjadril apoštolský nuncius Nicola Girasoli vo svojom príhovore sestrám v Košiciach – toto je čas nielen ďakovať za uplynulých sto rokov, ale aj otvoriť sa tomu, čo nás čaká v nasledujúcej storočnici!

Pokračovať v čítaní “Sociálne sestry na komunitnom výlete na zasnežených Kremnických baniach”

Medzinárodná vedecká konferencia inšpirovaná odkazom bl. Sáry Salkaházi

14. novembra 2023 sa na pôde Teologickej fakulty v Košiciach uskutočnila medzinárodná konferencia O bratstve a sociálnom priateľstve vo svetle ekumenického pohľadu a odkaz života Bl. Sáry Salkaházi. So svojím príspevkom na nej vystúpila aj sr. Renáta Jamborová SSS, ktorá je zároveň členkou organizačného výboru konferencie.

Vedeckú konferenciu podporilo aj Mesto Košice v rámci Festivalu sakrálneho umenia 2023.

Juniorky sa formovali v Nitre pod vedením koučov

Exercičný dom verbistov v Nitre privítal uplynulý víkend 10.–12. novembra 32 mladých sestier a  formátoriek z 15 rehoľných spoločenstiev. Venovali sa aktuálnym témam z oblasti sexuality, vzťahov a intimity, ktoré si pre ne pripravili lektori a kouči sr. Eva Rušínová, FMA a don Peter Naňo, SDB.   

„Interjuniorské stretnutia majú už niekoľkoročnú tradíciu. Ich cieľom je umožniť mladým sestrám z rôznych rehoľných spoločností, aby sa poznali a aby spoločne načerpali z ponúkaných podnetov. Je to veľké vzájomné obohatenie,“ uviedla sr. Miroslava Tarajová FMA, jedna z organizátoriek stretnutia.  

Sr. Eva otvorila formačný blok slovami: „Odkedy sme sa oddelili od mamy, túžime sa spájať, je pre nás veľmi dôležité byť vo vzťahu“. Ďalej  poukázala na potrebu postupnej integrácie sexuality a otázok s ňou spojených, aby sme mohli pokojne vstupovať do vzťahov a tiež odpovedať na pastoračné potreby doby. Obaja lektori sa humorne a zároveň s hĺbkou dotýkali oblasti sexuality muža a ženy, prežívania emócií, komunikácie v komunite, ale nevyhýbali sa ani zložitým témam masturbácie, pornografie a homosexuality.

sr. Zuzana a sr. Mária počas programu

„Tento čas bol pre mňa darom predovšetkým pre osobné stretnutia a rozhovory, ktoré sme medzi sebou mohli mať, kde sme mali možnosť vstúpiť do hĺbok a zdieľať naše príbehy, skúsenosti, výzvy i dary, ktoré denne zažívame. Osobne ma zaujala “pyramída” a to, že často sa pozeráme alebo riešime problémy na úrovni prostredia alebo správania, ale najdôležitejšími rovinami sú hodnoty a identita,“ priblížila jedna z účastníčok stretnutia.

Formačný program, ktorý zastrešila Konferencia vyšších rehoľných predstavených Slovenska a viedli sr. Miroslava Tarajová, FMA a Timotea Šebeňová, FDC dopĺňal aj čas modlitby, diskusie, voľných rozhovorov či nedeľnej vychádzky na neďaleký Zobor. Novinkou a obohatením bola účasť sestier z klauzúrnej komunity tzv. ružových sestier či juniorky pôvodom z Indie.

Sestry oceňovali, že sa zasvätené ženy z rôznych spoločenstiev „v počúvaní a zdieľaní nanovo otvárali Božiemu pôsobeniu a zbližovaniu navzájom“. Iná sestra vníma vďačnosť, že prežila víkend „v spoločenstve mladých sestier, ktoré majú odvahu budovať vzťahy, vyjadrovať svoje emócie ako ženy a ktoré chcú byť samé sebou“. „Bol to pre mňa čas plný radosti, lásky, hĺbky a intimity s Bohom, ktorý mi bol blízko prostredníctvom týchto mladých sestier,“ uzatvorila jedna z formátoriek.

sr. Zuzana Škrinárová, SSS
Foto: sr. Nikola Mihalčinová, FMA, sr. Zuzana Škrinárová, SSS

Pokračovať v čítaní “Juniorky sa formovali v Nitre pod vedením koučov”

PRAMEŇ – Otvárame nový ročník

Si na križovatke svojho života? Pýtaš sa ako ďalej? Akým smerom? Alebo si unavená a potrebuješ sa zastaviť v zhode sveta a aktivít a započúvať sa čo Ti Pán chce povedať? Práve pre Teba je program určený. Pozvanie prísť k „PRAMEŇU ŽIVEJ VODY…“a napiť sa. Ide o čas hľadania odpovede na zámer, ktorý ma Pán s tvojim životom. Čas na spoznávanie seba samej, spoznávania Božej lásky, krásy a úskalia povolania k zasvätenému životu a k manželstvu. Celý program je rozdelený na 4 stretnutia (víkendovky). Každá víkendovka má svoju tému: Kto som? Vzťah ja a Pán, Manželstvo, Zasvätený život.

Pokračovať v čítaní “PRAMEŇ – Otvárame nový ročník”

Sociálne sestry oslávili v Košiciach sto rokov založenia za účasti apoštolského nuncia

Jubilejnou svätou omšou v sobotu 17. septembra v Seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho v Košiciach vyvrcholili oslavy 100. výročia založenia Spoločnosti sociálnych sestier. Svätú omšu celebroval košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober a v jej úvode sa sociálnym sestrám zastúpeným z celého sveta prihovoril apoštolský nuncius Mons. Nicola Girasoli.

Jozef Sagan/Človek a Viera

„Je pre mňa veľkou radosťou mať účasť na tejto nádhernej a dôležitej oslave. Slávime sto rokov od založenia, ale zároveň slávime začiatok druhej storočnice! Pozeráme sa s vďačnosťou, ale potrebujeme radosť a nádej aj pre budúcnosť. Sme tu, aby sme ďakovali za všetko, čo ste urobili, ale aj za to, čo ešte urobíte,“ týmito slovami pozdravil nuncius Girasoli generálne vedenie Spoločnosti a sestry zo všetkých jej provincií – okrem Slovenska aj z USA, Mexika, Kuby, Maďarska a Rumunska.

Odovzdal im tiež medailu a apoštolské požehnanie od Svätého Otca Františka s poslaním „pokračovať s novým apoštolským zápalom v diele evanjelizácie“.

Generálna predstavená sr. Magdolna Kövari SSS vo svojom príhovore uviedla: „Sme v Košiciach – na mieste, kde sa narodila naša zakladateľka aj bl. sestra Sára. Tento jubilejný rok bol pre nás púťou, duchovnou cestou, prechádzali sme z provincie do provincie a z krajiny do krajiny. Chceli sme sa tiež dostať do kontaktu s ohňom našej charizmy, ktorý bol daný našim predchodkyniam. A práve tu v Košiciach sa iskra toho ohňa dotkla týchto dvoch veľkých žien, ktoré poznačili našu históriu. Bol to pápež František, ktorý začal našu púť, keď nás prijal na súkromnej audiencii v januári.“

Jaromír Mikulec/Človek a Viera

Mons. Bernard Bober vo svojej homílii vyzdvihol charakteristické črty sociálnych sestier: „Svojou flexibilitou, pohyblivosťou, rýchlou reakciou a odpoveďou na potreby doby sa v našej Cirkvi pod známym menom ako Sociálne sestry snažíte vplývať na svet a usmerňované spiritualitou sv. Benedikta chcete vedome pretvárať prostredie, v ktorom žijete. Hľadáte prostriedky bezprostrednej, priamej služby. Sú to predovšetkým štyri piliere vašich aktivít, ktoré v žiadnom prípade nie sú skryté našim očiam: charitatívne diela, sociálne diela, aktívna práca v rôznych hnutiach a politická angažovanosť.“

Ďalej sestry vyzval, aby využívali svoje talenty v spoluzodpovednosti za celý svet, keďže sú „univerzálne nielen v celosvetovom priestore svojho pôsobenia, ale i svojou charizmou a pestrosťou úloh a poslaní pre dobro Cirkvi a spoločnosti“. Povzbudil ich slovami: „Píšte, prednášajte, mailujte a publikujte, a ak bude treba i kandidujte a nebojte sa tlakov silnej protináboženskej loby.“  Na záver homílie im zaželal: „Duch Svätý, ktorý sa v podobe holubice skvie na vašej hrudi, nech vás preniká túžbou po Kristovi a napĺňa odvahou ohlasovať jeho Slovo a princípy.“

Oslavy storočnice za účasti sestier zo všetkých provincií a širokej verejnosti sa začali vo štvrtok 14. septembra v Štátnom divadle Košice – Malá scéna, ktoré uviedlo divadelnú inscenáciu o Sáre Salkaházi v réžii Kamila Žišku. Nasledujúci deň sa sestry stretli na mieste, kde v minulosti stál hotel Schalkház a kde sa narodila a kde vyrastala blahoslavená Sára – v dnešnom hoteli DoubleTree by Hilton. Vďaka prezentácii historických súvislostí mohli sestry lepšie porozumieť prostrediu, ktoré utváralo Sárinu jedinečnú osobnosť.

Piatkový program sa začal slávnostnou hodovou svätou omšou v saleziánskom Kostole Sedembolestnej na Kalvárii, ktorú celebroval farár-dekan vdp. Allan Tomáš a na ktorú prišlo množstvo veriacich z Košíc a okolia. Večer sestry pozvali veriacich opäť do saleziánskeho Kostola, aby sa s nimi podelili o svoje skúsenosti z misijných služieb.

 V sobotu sa zahraničné sestry vydali po stopách sestier v centre Košíc – navštívili pamiatky Starého mesta, rodný dom zakladateľky a vzdali úctu bl. Sáre v Dóme sv. Alžbety. Po slávnostnej svätej omši v Seminárnom kostole pozvali sestry všetkých prítomných na agapé.

Nedeľný program sa niesol v znamení spoločenstva v kaplnke bl. Sáry v niekdajšom prvom dome sestier na Slovensku „Regina pacis“ na Masarykovej ulici. V bývalom kaštieli Klobušických dnes sídli Arcidiecézna charita, ktorá svojou činnosťou pokračuje v odkaze sociálnych sestier. Po svätej omši zazneli prednášky o činnosti sestier od ich príchodu do Košíc v roku 1927 a o prepojení vízie zakladateľky Margity Slachtovej s encyklikou pápeža Františka Fratelli tutti.  

Provinciálna predstavená sr. Renáta Jamborová SSS o slávení jubilea uviedla: „Je to čas na zastavenie a ďakovanie. Je to čas, keď sa pozeráme späť na úrodu, a zároveň využívame prítomnosť, aby sme nabrali svetlo do lámp, aby sme vedeli, ako máme kráčať do budúcnosti. Jubileum je čas ďakovať za diela, ktoré koná Boh, za to, že sa dotkol našich sestier a zjednotil nás v jednej charizme.“

sr. Zuzana Škrinárová SSS

Fotogaléria – kliknite na “pokračovať v čítaní”

Pokračovať v čítaní “Sociálne sestry oslávili v Košiciach sto rokov založenia za účasti apoštolského nuncia”

Pozývame na oslavy 100. výročia založenia do Košíc

Spoločnosť sociálnych sestier bude v dňoch 14. – 17. septembra 2023 v Košiciach sláviť jubileum 100 rokov od založenia. Pri tej príležitosti pozýva verejnosť zúčastniť sa bohatého liturgického, duchovného aj spoločenského programu.

Vo štvrtok 14. 9. o 19.00 hod uvedie Štátne divadlo Košice – Malá scéna pod vedením režiséra Kamila Žišku divadelnú inscenáciu o Sáre Salkaházi, ktorú stvárni herečka Tatiana Poláková. Toto predstavenie bude výnimočné tým, že budú na ňom zabezpečené anglické titulky, takže je naň možné pozvať aj zahraničných hostí.

Piatkový program sa bude konať v saleziánskom kostole na Kalvárii, kde okrem svätej omše o 10.30 sestry pozývajú aj na diskusný a modlitbový večer o 19.00 hod najmä pre mladých pod názvom „Okolo sveta so sociálnymi sestrami“.  

Hlavným momentom osláv bude slávnostná svätá omša v sobotu 16. 9. o 16.30 v Seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho, ktorú bude celebrovať apoštolský nuncius Mons. Nicola Girasoli a arcibiskup-metropolita Mons. Bernard Bober a po ktorej bude nasledovať recepcia pre pozvaných hostí.   

Nedeľný program sa bude niesť v znamení Dňa spoločenstva v duchu encykliky Fratelli tutti. Do košického domu Regina Pacis na Masarykovej ulici (súčasné sídlo Arcidiecéznej charity) pozývajú sociálne sestry všetkých veriacich na svätú omšu o 10.00 hod, následné občerstvenie a kultúrno-duchovný program do 14.00 hod. Počas neformálneho stretnutia bude možnosť bližšie spoznať aj sociálne sestry z Maďarska, Rumunska, USA a Kuby, a taktiež stretnúť sa s dejinami plodného pôsobenia košických sestier v minulosti. 

Zakladateľka Spoločnosti Margita Slachtová aj blahoslavená sestra Sára Salkaházi sa narodili v Košiciach a bl. Sára tu prežila väčšinu svojho rehoľného života. Táto metropola východu je tak významným spôsobom spätá s históriou a pôsobením sociálnych sestier na Slovensku.  

Spoločnosť sociálnych sestier bola založená v roku 1923 v Budapešti a čoskoro sa rozšírila aj na Slovensko, do Rumunska, USA, Mexika, Portorika, na Kubu, Taiwan a Filipíny. Jej cieľom je v duchu katolíckej sociálnej náuky podporovať ľudskú dôstojnosť, najmä žien a rodín, pracovať pre dobro Cirkvi a svetskej spoločnosti, a tak napomáhať jej obnove v duchu evanjeliových hodnôt. Na celom svete má 250 členiek.

Viac informácií o sociálnych sestrách aj tu: www.salkahazisara.com, www.2021.sssinternational.org.

Farby leta

Máme za sebou veľmi bohatý august plný udalostí, ktoré nám priblížili podstatu nášho jubilea 100 rokov. V prvej polovici mesiaca sme sa zúčastnili na komunitných jubilejných duchovných cvičeniach v Mariabesnoy: zišlo sa tam 80 sestier zo všetkých našich provincií a vetiev federácie. Vyučovanie a spoločné modlitby boli dostupné aj online pre tých, ktorí sa nemohli zúčastniť osobne.

Po duchovných cvičeniach sme cestovali do Oradey, kde sme mali dva medzinárodné formačné programy: workshop pre kandidátky, novicky a juniorky, po ktorom nasledovalo fórum pre ich formátorky. Medzi týmito dvoma príležitosťami sestry z rumunskej provincie zorganizovali Deň otvorených dverí.

Výber miesta nebol náhodný: budova, v ktorej sme sa zišli – dnes je to diecézny pútnický dom – bola až do konca druhej svetovej vojny noviciátom Spoločnosti. Práve tu vznikol prvý formačný plán, podľa ktorého sa pripravovali sestry, ktoré potom pôsobili v rôznych častiach sveta a zakladali nové domy. Tieto nedávne programy boli teda aj akousi historickou a duchovnou púťou, ktorá nám pomohla nadviazať kontakt s dedičstvom našich predchodkýň a zároveň sa vrátiť k pôvodnému ohňu našej charizmy.

Tieto augustové udalosti veľmi obohatili náš jubilejný rok a zjednotili nás v snahe rozvíjať posolstvo a poslanie, ktoré sme dostali od Svätého Otca na začiatku roka.