Prameň 2/2

Uplynulý víkend sa konalo v poradí druhé zo série stretnutí Prameň na tému: „Vzťah ja a Pán“. Stretnutie bolo časom zastavenia sa a načúvaniu hlasu Pána so mnou a o mne.

Od účastníčiek:

„Obnovenie si vzťahu s Pánom Ježišom cez lásku ku nemu a k blížnym, v tichosti, modlitbe, adorácii  a aj pri spoločnom rozhovore.“ (viac…)

Požehnanie 2018

„Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni!        Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!“ (Nm 6,24-26)

Veľa požehnania prajú sociálne sestry.

NARODIL SA KRISTUS PÁN

PRAVÉ SVETLO, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet.

        Nech pokoj a radosť  Vianočnej noci preniká celý Váš  život.

Prajú sociálne sestry

 

ADVENT so sr. SÁROU

Pozývame vás prežiť advent so sr. Sárou. Každý deň jedna myšlienka, ktorá nech je inšpiráciou pre adventné zastavenie sa a očakávanie Vianoc.                                                                                           

24.12.2017

„Ak chce ísť človek k maličkému vianočnému Ježiškovi, tak sa musí stať celkom maličkým dieťatkom. Nevinným, čistým. Len ako dieťa môže objať najdrahšie Dieťa tak, aby pri objatí vypuklo plesanie, vypukla radosť.“

( sr. Sára )

                                                                                   

 

Sestry výletovali …

V dňoch od 17. 11. do 19. 11. 2017 sme sa zúčastnili výletu v malebnej dedinke Lopej pod Chopkom. Tento čas sme strávili u našej kamarátky Ivky, ktorej sa chceme touto cestou poďakovať za srdečné prijatie a pohostinnosť. Stretli sme sa v Banskej Bystrici a odtiaľ sme cestovali do Lopeja autom. (viac…)

Prameň 2. ročník – prvé stretnutie

Tento víkend sa konal 2. ročník projektu Prameň. Témou prvého víkendu bolo sebaprijatie: Kto som? Zúčastnili sa ho mladé ženy túžiace po Božej blízkosti. Úvodna fotka naznačuje „Chatrč“, čo symbolicky znázorňuje čas prežity s Pánom v „Chatrči“. (viac…)

Ako sme oslavovali

Posledný októbrový víkend sa uskutočnilo provinciálne stretnutie v Košiciach. Témou bolo zhodnotenie uplynulých dvoch rokov a následné plánovanie života provincie do ďalšieho obdobia. Stretnutie sa nieslo vo veľmi pokojnej atmosfére, vzájomnom zdieľaní, modlitbe. (viac…)

Prehľad dejín sociálnych sestier na Slovensku

Pri príležitosti osláv 90. výročia príchodu  Spoločnosti sociálnych sestier na Slovensko, ponúkame prehľad dejín a našej histórie.  Príchod sestier na Slovensko sa uskutočnil v roku 1927  na pozvanie košického preláta – farára Barna Toszta. Zakladateľka Spoločnosti sr. Margita Šlachtová, košická rodáčka, považovala za potrebné rozvinúť charizmu sestier v jej rodnom meste. Spoločnosť sociálnych sestier bola založená preto, aby vzdávala Bohu slávu a spolupracovala na vykupiteľskom diele Kristovom svedectvom o Božej posväcujúcej láske, mala účasť na sociálnom poslaní Cirkvi v rôznych službách, ale so zvláštnym zameraním na
evanjelizáciu a zlepšenie životných podmienok žien detí a rodín. (viac…)