ADVENT so sr. SÁROU

Pozývame vás prežiť advent so sr. Sárou. Každý deň jedná myšlienka, ktorá nech je inšpiráciou pre adventné zastavenie sa očakávanie Vianoc.

12.12.2017

„Pri každej práci, ktorú robím , chcem myslieť na to: toto odo mňa žiada Pán. Primerane ju vykonávam. Cítim zodpovednosť. Dostala som veľa talentov, musím ich ešte rozmnožiť.“ ( sr. Sára )

                                                                                   

 

Sestry výletovali …

V dňoch od 17. 11. do 19. 11. 2017 sme sa zúčastnili výletu v malebnej dedinke Lopej pod Chopkom. Tento čas sme strávili u našej kamarátky Ivky, ktorej sa chceme touto cestou poďakovať za srdečné prijatie a pohostinnosť. Stretli sme sa v Banskej Bystrici a odtiaľ sme cestovali do Lopeja autom. (viac…)

Prameň 2. ročník – prvé stretnutie

Tento víkend sa konal 2. ročník projektu Prameň. Témou prvého víkendu bolo sebaprijatie: Kto som? Zúčastnili sa ho mladé ženy túžiace po Božej blízkosti. Úvodna fotka naznačuje „Chatrč“, čo symbolicky znázorňuje čas prežity s Pánom v „Chatrči“. (viac…)

Ako sme oslavovali

Posledný októbrový víkend sa uskutočnilo provinciálne stretnutie v Košiciach. Témou bolo zhodnotenie uplynulých dvoch rokov a následné plánovanie života provincie do ďalšieho obdobia. Stretnutie sa nieslo vo veľmi pokojnej atmosfére, vzájomnom zdieľaní, modlitbe. (viac…)

Prehľad dejín sociálnych sestier na Slovensku

Pri príležitosti osláv 90. výročia príchodu  Spoločnosti sociálnych sestier na Slovensko, ponúkame prehľad dejín a našej histórie.  Príchod sestier na Slovensko sa uskutočnil v roku 1927  na pozvanie košického preláta – farára Barna Toszta. Zakladateľka Spoločnosti sr. Margita Šlachtová, košická rodáčka, považovala za potrebné rozvinúť charizmu sestier v jej rodnom meste. Spoločnosť sociálnych sestier bola založená preto, aby vzdávala Bohu slávu a spolupracovala na vykupiteľskom diele Kristovom svedectvom o Božej posväcujúcej láske, mala účasť na sociálnom poslaní Cirkvi v rôznych službách, ale so zvláštnym zameraním na
evanjelizáciu a zlepšenie životných podmienok žien detí a rodín. (viac…)

Konferencia o charizme

V dňoch 22.-24.9.2017 sa v Budapešti, konala konferencia o charizme Spoločnosti sociálnych sestier. Na stretnutí sa stretli sestry so všetkých provincií: Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Kuba spolu so svojimi pridruženými členkami. (viac…)

Federačné projekty – leto

Spoločnosť sociálnych sestier bola založená v Budapešti v roku 1923. Rozvinula sa do troch vetví zjednotených vo Federácii: Budapešť (sestry pôsobia: Kuba, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko), Kalifornia Los Angeles (sestry pôsobia v USA, Mexiko, Taiwan a Filipíny), Kanada ( sestry pôsobia vo východnej a západnej Kanade).
Federácia ponúka federačné projekty v jednotlivých krajinách a  misiách kde sestry pôsobia.  Tento rok sa naše 4 sestry zúčastnili projektov na Kube a v Los Angeles. V príspevku su ponuknuté krátke svedectvá.

(viac…)

Farský deň detí v Podunajských Biskupiciach

V sobotu 24. júna 2017 sa priestory farského dvora zaplnili množstvom malých i veľkých farníkov. Konal sa totiž každoročný Farský deň detí, kde sa rodinky mohli do sýtosti zabaviť pri množstve súťaží a aktivít. Tento rok sa program niesol v znamení stredoveku a sprevádzala ho kráľovská rodina – svätý kráľ Štefan, blahoslavená kráľovná Gizela a ich syn, svätý Imrich. Naše sestry sa tiež pripojili k organizačného tímu a mali na starosti stanovište, kde si rodiny mohli vytvoriť svoj vlastný rodinný erb.

“Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva“

(Jn, 14, 27)