„My sme si navzájom požehnaním aj krížom. Tie kríže, ktoré si navzájom kladieme na lecia objímajme s najväčšou láskou, bez zjednávania.\\\\\\\\\\\\\\\" Sr.Margita

„Kristovo vládnutie nám prináša svetlo rozumu, silu vôle, ovocia Ducha Svätého. Podstatou tohto bohatstva je, že Kristus sa zmocní duše, nachádza v nej domov, prebýva v nej.” Sr.Margita

„Rozdielnosť, úbohosť alebo hriechy druhého sú určené k tomu, aby sa pre mňa stali zdrojom požehnania, skrze posvätný kríž. K tomu, aby som sa cvičila skrze nich v bratskej láske a vo veľkodušnosti.\\\\\\\\\\\\\\\" Sr.Margita

Ponúknime sa Pánovi, aby nás urobil úplne svojím vlastníctvom a mohol nám dať milosť, vyžarovať Jeho Ducha cez náš život a naše skutky, a tak získať svet pre Neho. Sr.Margita

Pán Ježiš je veľkodušný darca, dáva každému; Napĺňa každého svojim Duchom. Vylieva svoju milosť na každú z nás. Vráťme Mu túto veľkodušnosť s vďačným srdcom a prosme Ho, aby sme nepremrhali dary, ktoré sme dostali. Sr.Margita

My samé budeme obdarované tým, čo sme dali druhým, zvlášť tým, čo dáme Bohu, avšak len ak dávame v duchu a v pravde. Sr.Margita

Jediný cieľ všetkej našej činnosti a úsilia je uskutočňovanie Božieho kráľovstva v srdci každej osoby, aby mohlo v nej prebývať nebo. Sr.Margita

Žime skrze milosť a robme všetko v milosti! Pán nech koná a nechajme výsledok na neho. Sr.Margita

„Keď človek vykročí z úzkych hraníc svojho života, len vtedy objaví krásu sveta stvoreného Bohom a spozná jeho hodnotu.\\\\\\\\\\\\\\\" Sr.Margita

Snímek1

Deň otvorených dverí v našom provinciálnom dome

Sestry Spoločnosti sociálnych sestier v Roku zasväteného života Vás všetkých srdečne pozývajú na Deň otvorených dverí v sobotu, 27. júna 2015 v našom provinciálnom dome Regina Pacis na Masarykovej ulici č. 19 v Košiciach

Program:

Plagat-FINAL-DOK

Deň otvorených kláštorov v našom provinciálnom dome

Drahí priatelia, pozývame Vás k nám do nášho provinciálneho domu na “Deň otvorených kláštorov” na stretnutie s nami, sociálnymi sestrami. Príďte k nám a prežime spoločne deň, v ktorom sa môžeme lepšie spoznať, môžete si pozrieť naše priestory, pozhovárať sa navzájom o tom, čo robíme a prečo to robíme. Tešíme sa na Vás v provinciálnom dome na Masarykovej 19 v Košiciach.

Snímek1

Sestry v TV LUX-relácia Doma je doma

O živote v Spoločnosti sociálnych sestier do TV LUX prišli porozprávať sestry zo Spoločnosti sr. Renáta Jamborová, sr. Mária Paceková, sr. Martina Magulová, sr. Daniela Kimličková a sr. Anna Liptáková.  

sestra_sara

Sviatok blahoslavenej sestry Sáry Salkaházi

V pondelok 11.mája si pripomíname spomienku na blahoslavenú sestru Sáru, košičanku, mučeníčku lásky, ktorá obetovala svoj život Bohu počas 2.svetovej vojny. Svojim životom odzrkadľovala Božiu lásku a milosrdenstvo.