Prameň

Si na križovatke svojho života? Pýtaš sa ako ďalej? Akým smerom? Práve pre Teba je program určený. Pozvanie prísť k „PRAMEŇU ŽIVEJ VODY…“a napiť sa. Ide o čas hľadania odpovede na zámer, ktorý ma Pán s tvojim životom. Čas na spoznávanie seba samej, spoznávania Božej lásky, krásy a úskalia povolania k zasvätenému životu a k manželstvu. Celý program je rozdelený na 5 stretnutí (víkendovky). Každá víkendovka má svoju tému: Kto som? Vzťah ja a Pán, Manželstvo, Zasvätený život. Piata víkendovka je bonus – duchovná obnova – pustovňa.

Kto to realizuje: Prameň organizujú sociálne sestry a pozvaní hostia k jednotlivým témam.

Pre koho:  Určený pre mladé ženy vo veku 18.-35. rokov. Počet účastníkov je max. 5 ľudí a sestry. Celkovo do 10 ľudí.

Kde: bývalý Benediktínsky kláštor v Bacúrove (okres Zvolen).Krásne prostredie uprostred hôr na strednom Slovensku.

Kedy:  Ak nám pandemická situácia dovolí termíny by boli:

  1. Víkend: 27.-29.11.2020 – Kto som?
  2. Víkend:22.-24.1.2021 – Vzťah ja a Pán
  3. Víkend:19.-21.3.2021 – Manželstvo
  4. Víkend: 16.-18.4.2021 – Zasvätený život
  5. Víkend: 4.-6.6.2021 – Duchovná obnova – Pustovňa

Začíname v piatok večer, koniec nedeľa obedom. Víkend je prepletený modlitbou, adoráciou,  sv. omšou, prednáškami, aktivitami k téme, svedectvá, film… 

Cena
: 30 € za víkend (ubytovanie a strava)

Prihlasovanie:  Zaslaním motivačného listu (prečo som sa rozhodla prihlásiť, ako som sa o akcií dozvedela, čo očakávam…) a fotky  na adresu: pramen.sestry@gmail.com,  do 31.10.2020. Následne pošleme konkrétne info k prvej víkendovke.

Sme jeden chlieb, jedno telo, jeden Duch v tebe, ó, Najsvätejšia Trojica!“

(Motto - 2021)

Naša organizácia (Spoločnosť sociálnych sestier) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na gdpr.kbs.sk


© 2021 Spoločnosť sociálnych sestier