Zakladateľka

MARGITA ŠLACHTOVÁ

Sestra Margita bola odvážna žena so širokým rozhľadom. Videla, že sociálne poslanie Cirkvi sa týka všetkých naliehavých potrieb ľudskej rodiny. Rozsah našej služby pripodobnila k pyramíde.

Základom pyramídy je charitatívna práca. Na druhom stupni je sociálna služba. Tretí stupeň charakterizuje práca v hnutiach a vrcholom pyramídy je politická služba.

Sestra Margita Šlachtová sa narodila 18.9.1884 v Košiciach. Bola odvážnou ženou, ktorá svojim širokým rozhľadom predstihla svoju dobu. Svoje detstvo prežila v Košiciach, kde ukončila stredoškolské štúdiá – Vyššiu dievčenskú školu. Z Košíc odišla do Učiteľského ústavu v Kalocsi, kde po trojročnom štúdiu, v r.1906 získala učiteľský diplom z dejín a jazykov.
Učila na Občianskej škole uršulínok v Györi, po roku odišla do Budapešti, kde krátky čas pôsobila ako učiteľka a vychovávateľka a tu sa neskôr zamerala na sociálnu činnosť.

Margita Šlachtová bola priekopníčkou na poli sociálnej práce. Rozvíjala prostriedky priamej služby, organizovala ženy, aby nielen liečili rany vo svojom prostredí, ale aby svoju prácu zamerali na zmenu podmienok, ktoré utrpené rany spôsobovali. Pripravovala ich aj na politickú činnosť.

V roku 1920 Strana kresťansko národného zjednotenia navrhla Margitu  Šlachtovú za poslankyňu do parlamentu. Stala sa prvou a jedinou ženou – poslankyňou v Maďarskom parlamente v rokoch 1920 -1922.


Vo svojich štyroch programových rečiach, ako aj v poslaneckej reči Národnému zhromaždeniu predložila sociálnu analýzu a súčasne navrhla východisko zo žalostného stavu vtedajšej robotníckej vrstvy. Základom bola starostlivosť o ochranu rodín, žien a detí, postavená na kresťanských hodnotách. Margita Slachtová pomáhala prostým ľuďom. V rámci aktivít sociálnej služby a starostlivosti využila svoj poslanecký mandát a politický vplyv. Zriadila kanceláriu, kde mala každý týždeň vyhradený jeden prijímací deň. Prijímala tu ľudí, ktorí k nej prichádzali so svojimi záležitosťami, sťažnosťami a problémami.
Inšpirovaná encyklikou Rerum novarum Leva XIII., prvou z veľkých encyklík, ktoré pozdvihli hlas za sociálnu spravodlivosť, zasvätila sa Bohu a verná svojej sociálnej charizme, založila Spoločnosť sociálnych sestier 12. mája 1923 v Budapešti .
Už v rokoch 1924 – 1926 pôsobí v Spojených štátoch amerických a Kanade, kde vznikli komunity sestier Spoločnosti sociálnych sestier.
Druhá svetová vojna a s ňou súvisiace hrozné prenasledovanie Židov viedli sestru Margitu k hrdinskému úsiliu, aby zachránila prenasledovaných. Aktívne odporovala ideológii nacizmu. Prednášala, organizovala študijné dni a kurzy o nebezpečenstve rasizmu a hodnotách  Evanjelia. Na vyjadrenie svojho názoru využívala film, rozhlas i tlač.
Sestrám Margite Slachtovej – základateľke a sestre Sáre Salkahazi, udelila Izraelská vláda vyznamenanie „Spravodlivý medzi národmi“ a v záhrade JAD WASHEM (1972, Jeruzalem) na ich počesť vysadili stromy úcty a vďaky.
Po bohatom aktívnom zasvätenom živote Bohu, Spoločnosti i blížnym zomiera v požehnanom 90-tom roku života, dňa 6. januára 1974 na sviatok Zjavenia Pána v komunite sestier v Buffalo, N.Y., USA.
Jej životným mottom bolo: “Ježišu, milosrdenstvo”.