Veľkonočné prianie

“Žena, prečo plačeš?” Koho hľadáš?” Ježiš ju oslovil: “Mária!” “Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu.”

Nech zmrtvýchvstalý Kristus príde do všetkých trápení a smútkov a vynesie ich k Otcovi. Prajeme vám, požehnané veľkonočné sviatky sestry.