Sestry výletovali …

V dňoch od 17. 11. do 19. 11. 2017 sme sa zúčastnili výletu v malebnej dedinke Lopej pod Chopkom. Tento čas sme strávili u našej kamarátky Ivky, ktorej sa chceme touto cestou poďakovať za srdečné prijatie a pohostinnosť. Stretli sme sa v Banskej Bystrici a odtiaľ sme cestovali do Lopeja autom.Hoci nám počasie veľmi neprialo, neodradilo nás to. Odfotili sme sa pod Chopkom a namiesto túry sme absolvovali krátku prechádzku. Vonkajšie okolnosti nám nemohli pokaziť vnútornú túžbu vytvoriť sesterské spoločenstvo sprevádzané modlitbou a zdieľaním o tom, čo v jednotlivých komunitách prežívame. V nedeľu sme išli na obed do Banskej Bystrice, ktorý nám pripravila naša sestra Marika. Bol to nádherný víkend. Sú to chvíle, z ktorých sa dá žiť dlhý čas. Spoločenstvo je v zasvätenom živote veľmi dôležité – žiť život zasvätený Bohu si vyžaduje prechádzať z kontemplácie do akcie, pričom nám na ceste pomáhajú spolusestry, vzájomne sa môžeme povzbudiť, posilniť a potešiť. Láska dáva život… láska medzi nami a Bohom a medzi nami navzájom… (sr. Anna)