Vstal z mŕtvych…

“Niet ho tu. Vstal z mŕtvych.” (Lk 24,6)

 Nech nádej Veľkonočného rána – prázdneho hrobu, prinesie nádej do každého vášho hrobu beznádeje. Vyprosujeme vám milostiplné Veľkonočné sviatky.                                                                                                                                              sociálne sestry