Nedeľa Božieho milosrdenstva – vstup novej kandidátky

Nedeľa Božieho milosrdenstva nám priniesla novú radosť v podobe kandidátky Márie Adamcovej, ktorá zatúžila odpovedať na Pánove pozvanie. Počas vešpier sr. Daniela Kimličková (provinciálna predstavená) za účasti sestier uviedla záujemkyňu Majku do kandidatúry. Odovzdala jej holubicu – symbol Ducha Svätého, ktorý nech ju sprevádza v tejto fáze formácie a pomáha objaviť krásu osobného povolania i Spoločnosti ako takej. Tešíme sa novému životu i odvahe kandidátky vystúpiť z loďky a kráčať za Pánom. 

Kandidatúra – počas tohto obdobia sa kandidátka postupne oboznamuje s našim spôsobom života, modlitbou, formou služby, životom v komunite. Tento čas jej pomôže rozlíšiť, či je to pre ňu vhodná forma života. Toto obdobie trvá od 6 mesiacov do dvoch rokov.