Týždeň modlitieb za duchovné povolania: 16.-22.4.2018

V čase od 16.-22.4.2018 sa zjednocujeme s celou Cirkvou v modlitbe za nové duchovné povolania.  Povzbudené  pápežom Františkom, ktorý povedal o pastorácií povolaní: „Modlitba musí obsadiť veľmi dôležité miesto v pastorácii povolaní. Pán to jasne hovorí: „Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu“ (Mt 9, 38). Modlitba je prvou a nenahraditeľnou službou, ktorú môžeme ponúknuť v otázke povolania. ” 

Povolanie do zasväteného života je vždy darom, odpoveďou na Božiu lásku.  Nech Pán vzbudí nové duchovné povolania a zároveň dá odvahu vykročiť mladým ľuďom za NÍM.