Prameň 2/3

Posledný aprílový víkend 27.-29.4.2018 sme sa stretli na už 3. obnove z cyklu Prameň. Po spoznávaní seba samej a osobného vzťahu s Bohom na prvých dvoch stretnutiach sme sa tentokrát vybrali do Banskej Bystrice k sr. Marike, aby sme sa tam venovali téme manželstvo. Mali sme možnosť vypočuť si praktické svedectvo mladých manželov Pernišovcov i teologický pohľad na manželstvo v podaní o. Janka Krausa. Nechýbal ani test jazykov lásky, adorácia, malá púť k Panne Márii na Staré Hory či zaujímavý film. Pozvanie na túto víkendovku prijali všetky tri mladé ženy, ktoré sa rozhodli spoznávať svoje miesto v Cirkvi. V tomto dobrodružstve ich sprevádzali sr. Marcela a kandidátka Zuzana.