Zomrela sestra Grétka Kosturová

Dňa 12. decembra 2018 vo veku 79 rokov si Pán života povolal k sebe našu sestru Margitu -Grétu Kosturovú sestru Spoločnosti sociálnych sestier. 
Rozlúčka s drahou zosnulou bude v pondelok 17. decembra 2018 o 12.00 hod. na Verejnom cintoríne v Košiciach. Zádušná svätá omša bude nasledovať po pohrebe v kostole Saleziánov na Kalvárii v Košiciach.
 
Parte otvoríte kliknutím TU
Krátko o sestre Grétke:
Do Spoločnosti sociálnych sestier vstúpila v roku 1969. 1. sľuby  zložila v r. 1972 večné  v r. 1979. Bola zdravotnou sestrou na chirurgii, neskôr terénnou zdravotnou sestrou, naposledy pracovala v penzione pre dôchodcov. Po r.1990 ostala ako vonkajšia sestra, ale v rokoch 1996-8 pomáhala v komunite junioriek v Bratislave. Po zhoršení zdravotného stavu prišla v novembri 2016 do domu Regina Pacis a ako prvú sme ju presťahovali do nového domu Kráľovnej milosrdenstva v Košiciach. Prvá aj odišla k Pánovi 12.decembra na sviatok Panny Márie Guadalupskej. 

“V Tebe, s Tebou a skrze Teba.
Poďte, v hladných vás budem sýtiť
a v biednych obohacovať.“

(Motto - 2019)Naša organizácia (Spoločnosť sociálnych sestier) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na gdpr.kbs.sk


© 2019 Spoločnosť sociálnych sestier