Provinciálne zhromaždenie – nové vedenie

 Po prípravách a modlitbách sa v dňoch 15.-17. marca 2019  konalo volebné provinciálne zhromaždenie Slovenskej provincie.  Zhromaždenie bolo zamerané na formulovanie  nových smerov na nasledujúce obdobie 4,5 roka. Sestry vo svojich smeroch sa prioritne zamerali na oblasť formácie, duchovného rastu, komunitného života a  otvorenosti pre službu v súlade s dôstojnosťou a hodnotou života.  Na uvedené obdobie  bola do služby vedenia zvolená nová provinciálna predstavená sr. Renáta Jamborová, je asistentka sr. Margaréta Kozlaiová,  a dve radkyne – Sr. Agnesa Filipová a Anna Liptáková.  Novému provinciálnemu vedeniu vyprosujeme hojnosť darov Ducha Svätého, a všetky  milosti potrebné  pre službu  sestrám, jednote a poslaniu charizmy.