Provinciálne zhromaždenie – nové vedenie

 Po prípravách a modlitbách sa v dňoch 15.-17. marca 2019  konalo volebné provinciálne zhromaždenie Slovenskej provincie.  Zhromaždenie bolo zamerané na formulovanie  nových smerov na nasledujúce obdobie 4,5 roka. Sestry vo svojich smeroch sa prioritne zamerali na oblasť formácie, duchovného rastu, komunitného života a  otvorenosti pre službu v súlade s dôstojnosťou a hodnotou života.  Na uvedené obdobie  bola do služby vedenia zvolená nová provinciálna predstavená sr. Renáta Jamborová, je asistentka sr. Margaréta Kozlaiová,  a dve radkyne – Sr. Agnesa Filipová a Anna Liptáková.  Novému provinciálnemu vedeniu vyprosujeme hojnosť darov Ducha Svätého, a všetky  milosti potrebné  pre službu  sestrám, jednote a poslaniu charizmy.   

 

 

 

“Sme jeden Chlieb, jedno Telo, jeden Duch. Amen.“

(Motto - 2020)Naša organizácia (Spoločnosť sociálnych sestier) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na gdpr.kbs.sk


© 2020 Spoločnosť sociálnych sestier