Prameň – 3. ročník

Na treťom spoločnom víkende akcie Prameň sme sa venovali téme zasväteného života. Vycestovali sme do Košíc kde sme sa zúčastnili divadelného predstavenia o bl. sestre Sáre. Hra bola prekrásna, atmosféra v divadle nezvyčajne pokojná a hľadisko plné rehoľníkov, čo vo mne vzbudilo pocit ako by som išla do divadla s Ježisom 🙂
Nemenším zážitkom bola aj diskusia s košickými sestrami, ktoré nám venovali svoj čas a pozdieľali s nami svoje najzaujímavejšie zážitky spojené so zasväteným životom čo ma veľmi obohatilo a priviedlo moje vzletné predstavy o zasvätenom živote na konkrétnu predstavu o tom, čo to znamená odovzdať svoj život celý Bohu.  Som veľmi vďačná sestrám za túto službu a za čas, ktorý môžeme tráviť spolu. Cítim sa vždy na tej správnej ceste keď odchádzam bojovať späť do svojich všedných dní bez strachu a s odhodlaním na život v plnosti. (Účastníčka Mária)

                                     v divadle
                        cesta z KE do BA
              Predstavenie sr. Sára Salkházi