Stretnutie noviciek zo Slovenska a Maďarska v Budapešti

V dňoch od 8.-10. augusta sme boli pozvané novickami z Maďarska do Budapešti na spoločné stretnutie noviciek. Spoločný čas bol pretkaný rozhovormi, modlitbami, spoločenskými hrami, prezeraním fotiek a zdieľaním sa o ceste svojho povolania. Vybrali sme sa aj na prehliadku mesta, kde sme si prezreli kultúrne pamiatky a takisto sme navštívili miesta, ktoré sú prepojené s históriou SSS: zakladajúci dom, kde bola spísaná zakladajúca listina SSS, materský dom, dom na ulici Bokréta, odkiaľ bola Sára odvlečená a pamätnú tabuľu pri Dunaji, kde bola zastrelená.

Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia.

Mária Adamcová

Fotogaléria: kliknúť na “viac”

“V Tebe, s Tebou a skrze Teba.
Poďte, v hladných vás budem sýtiť
a v biednych obohacovať.“

(Motto - 2019)Naša organizácia (Spoločnosť sociálnych sestier) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na gdpr.kbs.sk


© 2019 Spoločnosť sociálnych sestier