Prenesenie pozostatkov sr. Margity Šľachtovej – zakladateľky Spoločnosti sociálnych sestier do Európy

Sociálne sestry na svojej XVI. Generálnej Kapitule rozhodli o prenesení pozostatkoch
zakladateľky spoločnosti sr. Margity Slachtovej z USA – Buffalo do Maďarska, kde je ústredný generálny dom sociálnych sestier. Sr. Margita, košická rodáčka sa tak vracia do Európy – Budapešti , do miesta vzniku Spoločnosti sociálnych sestier.

Prenos pozostatkov sa začal 26. októbra 2021 potrvá do polovice novembra a ukončí sa uloženým pozostatkov na verejnom cintoríne v Budapešti. Pri celej udalosti je prítomná bývala generálna predstavená sr. Agnes Pataki, ktorá sprevádza proces svojou prítomnosťou, vybavuje potrebné dokumenty a prináša informácie sestrám o priebehu. Prenesenie pozostatkov, sprevádzame svojimi modlitbami, aj hľadaním odkazu, čo pre nás tento proces znamená, čím nás chce povzbudiť a pripraviť nás, spoločne na oslavu 100 ho výročia založenia Spoločnosti sociálnych sestier , ktoré budeme sláviť v roku 2023.