Ako sa rodilo naše nové motto na rok 2022

Naše Motto 2022, ktoré nám aj tento rok pripravili sestry z Generalátu, znie: „Hľa, všetko robím nové, a z vášho vnútra potečú rieky živej vody.“ Prečo práve takéto slová?

Koniec uplynulého roka bol pre sociálne sestry výnimočnou udalosťou, keď boli v spolupráci s maďarskými inštitúciami prenesené pozostatky našej zakladateľky sr. Margity z USA, kde zomrela po rokoch nútenej emigrácie s túžbou vrátiť sa jedného dňa do Maďarska. Našu Spoločnosť založila v roku 1923, preto sme tento rok začali ako prípravný rok k 100. jubileu založenia, ktoré budeme sláviť v roku 2023. Akoby nás sama sr. Margita pozývala k Prameňu, k našim koreňom, k príprave na jubileum…

Zaujímavosťou je, že hebrejské slovo juval, od ktorého je odvodené aj jubileum, znamená prúdiaci, vyvierajúci, všetko, čo prúdi späť do pôvodného stavu slobody. Aj Generálna kapitula, ktorá sa uskutočnila v lete, nás žiadala, aby sme sa novým spôsobom spojili s ohňom našej charizmy a obnovili sa v našom apoštolskom spôsobe života. Keď sa naša zakladateľka takýmto konkrétnym spôsobom znovu objavila v našich životoch, cítili sme, že sme povolané vrátiť sa k prameňu: k samotnému pôvodu, ku koreňom našej charizmy, a predovšetkým k prameňu všetkého bytia, k Bohu. A tiež sme cítili, že to bola samotná sestra Margita, ktorá nás viedla späť k Zdroju. Bol to samotný Zdroj, Boh, ktorý k nám chcel prehovoriť… Hľa, Boh robí všetko nové a začína to dielo v nás. Pretože len s obnovenými očami, s obnoveným srdcom a duchom môžeme byť vo svete s prorockým postojom a vstúpiť do poslania Božej posväcujúcej lásky.