Sociálne sestry sa v novom roku 2022 stretli na svojom provinciálnom zhromaždení

Sociálne sestry sa stretli 6.-8. januára 2022 na svojom provinciálnom zhromaždení, po dvojročnej službe vedenia. Našou úlohou bolo prehodnotiť smery a vízie do budúcnosti. Bol to čas reflexie, vzájomného zdieľania, synodálneho načúvania a sesterskej blízkosti. Stretnutie sa konalo v online forme, vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu. Nič však neubralo na radostnej a zapálenej snahe sestier zapojiť sa do procesu a byť naozaj napojení on-line.

Našou úlohou bolo vytvoriť Smery na nasledujúce dvojročné obdobie, kde zaznievala hlavná otázka:

Aká má byť sociálna sestra v pandemickej a post-pandemickej dobe, ako má byť šírená naša charizma, poslanie a služba v tejto zmenenej dobe?

Spoločne sme odhlasovali a schválili Smery na nasledujúce obdobie do roku 2023.

Za našu prioritu sme si zvolili budovanie vzťahu s Bohom a neustálu formáciu na všetkých úrovniach. Prehlbovanie sa v duchovnosti a učení sr. Margity Slachtovej. Venovať pozornosť príprave, oslave a vďake za 100 rokov života našej Spoločnosti vo svetle osobnosti našej zakladateľky i blahoslavenej sr. Sáry Salkaházi.

Veríme, že Smery, na ktoré sme sa zaviazali, posilnia našu identitu, ochotu k službe a vydanosti viac patriť Pánovi, šíriť  jeho Kráľovstvo, vnášať nádej okolo seba a medzi sebou, a tak sa zúčastňovať na poslaní posväcujúcej lásky v tejto chaotickej dobe.

Sr. Renáta Jamborová