Duchovná obnova mladých z Martina na Sampore

Víkend v krásnom prostredí, v tichu, so skvelými ľuďmi, výborným jedlom ale hlavne v Božej prítomnosti. V kláštore na Sampore sme prežili víkend, ktorý nás všetkých duchovne naplnil a naučil nás byť v tichu.

Vrámci duchovného programu sme sa zamerali na modlitbu a ako naozaj otvoriť naše srdcia a počúvať čo nám Boh hovorí. Bolo to či už v modlitbe, prechádzke alebo čítaní Biblie.

Rovnako sme mali možnosť nahliadnuť do života mníchov. Zúčastňovali sme sa na modlitbách, mali sme spoločný obed a rozprávali sa s niekoľkými mníchmi a novicmi. Tento víkend bol naozaj veľkým požehnaním. Všetci sme si oddýchli, dobre sa najedli a duchovne naozaj načerpali. (účastníčka Radka)