Milosť stretnutia vo Večnom meste so Sv. Otcom Františkom…

Sr. Renáta Jamborová, SSS a páter Juraj Ďurnek, SchP ako vedúci zástupcovia KVRPS na stretnutí so Svätým Otcom Františkom 30. apríla 2022 počas audiencie.

Počas víkendu 29.4.-1. 5. 2022 som mala možnosť navštíviť Sv. Otca spolu s pútnikmi zo Slovenska. Na návštevu sme dostali pozvanie od KBS spolu s predsedom p. Jurajom Ďurnekom, SchP za KVRPS, ako možnosť osobne sa poďakovať Sv. Otcovi za jeho návštevu na Slovensku.  Prežila som bohaté a hlboké  trojdnie plné rôznych stretnutí, kontaktov, ale hlavne osobitný dar stretnutia so Sv. Otcom na audiencii v aule Pavla VI.

Program bol výborne zorganizovaný tajomníkom a organizačným tímom KBS. V piatok po prílete sme navštívili Ústav sv. Cyrila a Metoda, prenocovali sme v hoteli Cristoforo Colombo. V sobotné ráno sme s nadšením putovali na Svätopeterské námestie a do auly Paula VI. na stretnutie so Sv. Otcom Františkom. Nadšenie a pocity prekvapenia a výnimočnosti sa nedajú opísať…, zostávajú v srdci ako istota, že Boh miluje svojich verných a dáva im nežné a láskavé uistenie o svojej prítomnosti zmŕtvychvstania cez ľudí, ktorých si osobitne vyberá a oni dovolia nechať sa pomazať. Takto som cítila aj výnimočnosť stretnutia so Sv. Otcom… nečakané, prekvapivé a hlboké,… silne prežiarené pokojom a prítomnosťou. V nedeľu sme naše putovanie zavŕšili v Bazilike Sv. Pavla za hradbami. Sv. omšu koncelebroval Mons. Stanislav Zvolenský a slávnostný kazateľ bol vladyka Peter Rusnák. Ja som dostala ešte osobitnú milosť, pred sv. omšou viesť modlitbu sv. ruženca pred slovenskými pútnikmi, čo bolo nielen privilégium, ale aj nemálo stresujúca úloha pre moju osobu.

Ďakujem zo srdca tejto príležitosti a výnimočnosti byť účastná a prítomná v srdci našej viery a vyznania mučeníkov kráčať s Kristom v každej situácii svojho života. Ďakujem za milosti a hlboké dary, ktoré si odnášam vo svojom srdci a stali sa pre mňa jedinečné a neopakovateľné, sú potvrdením, že Boh stále tvorí veci nové a obdarúva maličkých darmi, ktoré vôbec nečakajú…  

Sr. Renáta Jamborová