Turíce boli mimoriadne: skladali sa doživotné i dočasné sľuby sestier a slávili sme vzácne jubileá

Turíce – to je vždy špeciálny deň nás, sociálnych sestier. Je to stretnutie celej provincie, a to v každej krajine, kde sme prítomné, čiže aj v Maďarsku, Rumunsku, Spojených štátoch a na Kube. U nás v Košiciach bolo tohtoročné slávenie mimoriadne: naša sr. Marcela skladala doživotné sľuby, juniorky Zuzana, Mária a Flóra obnovovali svoje dočasné sľuby a slávili sme aj jubileá sr. Marty – 50. rokov a Hany – 55. rokov sľubov. Bol to čas radosti, vďačnosti, jednoty medzi nami sestrami aj s našimi priateľmi a blízkymi. Nech sa v našej provincii napĺňajú slová tohtoročného motta: Hľa, všetko robím nové, a z vášho vnútra potečú rieky živej vody!

Slovenská provincia na Turíčnu nedeľu 2022