V službe deťom a rodinám na Púti v Marianke

V poslednú májovú sobotu 29.5. 2022 sa v obľúbenom mariánskom pútnickom mieste neďaleko Bratislavy konala Arcidiecézna misijná púť detí, ktorú organizovali animátori detí z Erka. Tento rok bola téma “Panna Mária, Kráľovná pokoja”. Počasie bolo skvelé a údolie Marianky sa postupne zaplnilo veľkým množstvom detí v sprievode svojich animátorov alebo rodičov. Účastníkov napočítali až 600. Nás ako sociálne sestry pozvali viesť katechézu o Panne Márii na jednom zo stanovíšť.

Deti postupne chodili po veľkých skupinách, od najmenších až po tínedžerov. Hovorili sme si, kde všade zažívame nepokoj a ako nám s tým môže Mária pomôcť. Na ikonách sme si ukázali, ako sa máme učiť načúvať Duchu Svätému a vinúť sa k nej ako malý Ježiško. Povedali sme si tiež o ruženci a úlohe stať sa rytiermi a princeznami Panny Márie a spolu s ňou sa modliť o pokoj v našich srdciach, rodinách aj krajinách. Najväčší úspech mala možnosť prakticky si vyskúšať, aké je to cítiť sa ukrytý pod Máriiným ochranným plášťom a venovať jej kvietok ako znak našej oddanosti. Pre mňa osobne to bola veľká výzva, pretože bežne sa nevenujem detským katechézam. Prežívala som však veľkú vďačnosť za túto možnosť povzbudiť mnohé detské srdcia k láske k Márii. Možnosť zúčastniť sa tejto púte bol pre mňa veľkým darom a povzbudením, bolo krásne vidieť tam toľké rodinky s malými i väčšími deťmi aj obetavých mládežníkov, ktorí technicky a organizačne zabezpečovali takú veľkú akciu. Sr. Zuzana Škrinárová, SSS