Ako sme zavŕšili prácu s birmovancami akčnou víkendovkou

V Podunajských Biskupiciach sa už od jesene minulého roka stretávalo okolo 70 birmovancov na stretnutiach v malých skupinkách pod vedením animátorov aj na spoločných katechézach. Keď bol už dátum slávnosti birmovania jasný – 5. novembra 2022, rozhodli sme sa mladých ako vyvrcholenie celej prípravy pozvať na dobrovoľnú zážitkovú duchovnú obnovu o sviatostiach, ktorá im pomôže lepšie prežiť a pochopiť ich silu. Tá sa uskutočnila 14. – 16. októbra 2022 v priestoroch farského pastoračného centra.

Víkend bol nabitý aktivitami, dynamikami, diskusiami, nečakanými formami modlitby aj slávnostnou hostinou spojenou s prežívaním Eucharistie. Okrem nej si prežili tajomstvá krstu, spovede, dozvedeli sa viac o manželstve, kňazstve i zasvätenom živote a kládli si otázky o živote s Duchom Svätým. Vďaka skvelému tímu animátorov tak mladí ľutovali len to, že ich toto pozvanie neprijalo ešte oveľa viac. sr. Zuzana SSS