Svätý Otec František prijal na súkromnej audiencii sociálne sestry

Sestry po súkromnej audiencii so Svätým Otcom, zdroj: vaticannews.va

Pri príležitosti otvorenia jubilejného roka, kedy začína Spoločnosť sociálnych sestier sláviť 100. výročie svojho založenia Margitou Šlachtovou, dostala výnimočný dar: stretnutie s pápežom Františkom, ktorý 20. januára 2023 prijal vo Vatikáne generálne a provinciálne vedenie celej Spoločnosti.

Slovenské sestry, ktoré sa zúčastnili audiencie – sr. Marta Andraščíková, generálna asistentka Spoločnosti a sr. Renáta Jamborová, predstavená slovenskej provincie sa bezprostredne po audiencii podelili o svoje osobné dojmy a myšlienky, ktoré zazneli počas spontánneho rozhovoru Svätého Otca so sestrami.

Prvé momenty stretnutia

„Vnímala som hlbokú úctu už v samotnom prijatí, lebo nás čakal hneď pri dverách, aby nás privítal ako ten, ktorý čaká, ktorý vychádza k dverám vítať. Nečaká, že sa mu pôjdeme pokloniť, ale on prvý vychádza – koná to, čo nás aj sám učí, keď nás prosí, aby sme vychádzali smerom k druhým. Jeho srdce túži po stretnutí, nie po oficiálnych rečiach,“ uviedla sr. Marta. Svätý Otec totiž odložil pripravený príhovor a sestrám sa prihováral spontánnymi slovami, dokonca ich vyzval, aby položili otázky ony jemu. „Je ten, ktorý od samého začiatku vytvára priestor pre dialóg, aby sa každý mohol slobodne pýtať a on ako dobrý pastier počúval, povzbudzoval a aj usmerňoval,“ doplnila.   

Dôležitosť a poslanie zasvätených žien v Cirkvi

Sr. Marta pokračuje o téme, na ktorú sa s pápežom zhovárali: „Svätý Otec potvrdil potrebu našej charizmy v dnešnom svete ako zasvätených žien, ktoré sú uprostred ľudí. Bolo pre mňa prekvapením, že hneď začal hovoriť o dôležitosti postavenia ženy v Cirkvi. Povedal: „Musíte byť najprv ženami a až potom zasvätenými; ženami, ktoré majú svoju krásu, svoj pohľad, svoj spôsob myslenia a konania. Nie je to o túžbe vyrovnávať sa mužom, ale o prinášaní nového pohľadu. Toto je vaše bohatstvo.“ Pápež nás tiež povzbudzoval, aby sme si boli vedomé, ako sú dnes zasvätené ženy v Cirkvi dôležité pre všetkých, tiež v hľadaní toho materinského spôsobu bytia s ľuďmi. Hlboko sa ma dotklo, že úlohu ženy v Cirkvi vyzdvihol cez Máriu, cez ktorú sa Boh vtelil. V tom spočíva veľká hodnota ženy, že Boh si vybral ženu, aby zvestoval svetu lásku a aby prišiel na svet On sám v podobe človeka. V tom je ohromná sila a povzbudenie. Celý život Ježiša sprevádzali ženy, potom pri hrobe bola Mária Magdaléna a jej ako prvej zveril apoštolát ohlásiť jeho zmŕtvychvstanie,“ spomína si naďalej sr. Marta. Sr. Renáta dopĺňa: „Bolo cítiť, že nás chce posilniť a upevniť v poslaní byť zasvätenými ženami, ktoré sú bohatstvom pre Cirkev práve v rozmere citlivosti, prijatia, nežnosti, pozornosti… Darom ženy je srdce, ktoré vníma, počúva, nikoho nevylučuje – podobne ako mali ženy miesto pri Ježišovi počas jeho života. Žena je preto v Cirkvi nezastupiteľná, jej pohľadom, prístupom aj vierou.“

Odkaz pre Spoločnosť a osobné dojmy

Svätý Otec sa vo svojom príhovore dotkol mimoriadneho súzvuku medzi svojou sociálnou encyklikou Fratelli tutti a učením zakladateľky Margity Šlachtovej, ktorá založila Spoločnosť inšpirovaná prvou sociálnou encyklikou Rerum novarum. „Usmerňoval nás, aby sme nikdy nikoho nediskriminovali, opakovane zdôrazňoval „tutti, tutti“, čiže všetci. Toto je sociálna láska – prijať všetkých. To neznamená to isté, ako súhlasiť so všetkým… Svojím spôsobom bytia ukázal, že nemusíme ísť vždy podľa protokolu, no je dôležité, aby sme boli vždy naladené na Ducha Božieho v nás, lebo ten prináša nové a mnohokrát nečakané spôsoby stretnutí, dotykov, nových riešení. Toto je tvorivá otvorenosť a veľmi súvisí aj s našou charizmou. Život v Duchu Svätom je život otvorenosti,“ zakončuje svoje dojmy sr. Marta. „Mať odvahu, nechať sa prekvapiť, žasnúť, ako Mária žasla a uchovávala si veci v srdci… Viera tiež potrebuje túto odvahu nechať priestor prekvapeniu, pokore, autenticite,“ zamýšľa sa zase sr. Renáta. Podčiarkuje tiež inšpiratívny dynamizmus Kristovho námestníka: „Nebojí sa ísť proti prúdu, chce predstaviť Cirkev, ktorá je hlboko kontemplatívna, citlivá a pozorná na realitu a potreby človeka. Zanecháva protokol, aby stretol osobu v jej autentickej realite a aktuálnej situácii.“

„Stretnutie bolo pre mňa veľkým osobným zážitkom. Slová, ktoré povedal, vnímame ako potvrdenie našej charizmy, svojimi slovami posilnil naše poslanie byť medzi ľuďmi – nenápadne, ale s rozmerom materského a prijímajúceho srdca, ktoré nevylučuje, ale prijíma a posilňuje jednotu,“ zhrnula svoje dojmy provinciálka sr. Renáta, SSS, ktorá v súčasnosti pôsobí aj v službe zástupkyne predsedu KVRPS.   

Súkromného stretnutia sa zúčastnilo 10 sestier: zástupkyne za Kubu, Rumunsko, Maďarsko, USA a Slovensko. Ako prvá o ňom priniesla informáciu agentúra Vaticannews v článku, v ktorom vyzdvihli aj fakt, že zakladateľka bola rodáčka z Košíc. TKKBS zase vo svojej správe poukázalo na mimoriadnu odvahu sr. Margity a bl. Sáry Salkaházi chrániť ohrozených aj za cenu obety vlastného života, čo zvlášť oslovuje aj Petrovho nástupcu. Celý jeho príhovor sociálnym sestrám si v slovenskom preklade možno prečítať na stránke socialnesestry.sk.  

Sr. Zuzana Škrinárová, SSS