Prameň očami účastníčky

“V roku 2022/2023 sociálne sestry organizujú ďalší ročník programu Prameň, ktorý formuje mladé ženy v spoznávaní samých seba, v prehlbovaní svojho vzťahu s Bohom a rozlišovaní svojho jedinečného povolania, ktoré Pán Boh vysníval pre každú z nás. Počas prvého víkendu sme hľadali odpoveď na otázku “Kto som?”, pokým druhý víkend nám pomohol sa zamyslieť nad svojím osobným vzťahom s Bohom. Aktuálne tretí víkend nás obohatil krásou sviatostného manželstva. Mali sme možnosť vypočuť si hlboké a inšpirujúce svedectvo zo života sviatostných manželov, rozjímať nad Božím slovom o stvorení človeka i zažiť, ako nás vedie Duch Svätý životom vďaka peknej aktivite. Taktiež sme strávili čas v tichu tvárou v tvár milujúcemu Bohu pred Najsvätejšou sviatosťou. Nezabudnuteľným obohatením bol aj čas svätej omše Nedele Utrpenia Pána v benediktínskom kláštore na Sampore ako aj vzácne spoločenstvo sestier a mladých žien, ktoré úprimne hľadajú Pána.” Aďka