Farby leta

Máme za sebou veľmi bohatý august plný udalostí, ktoré nám priblížili podstatu nášho jubilea 100 rokov. V prvej polovici mesiaca sme sa zúčastnili na komunitných jubilejných duchovných cvičeniach v Mariabesnoy: zišlo sa tam 80 sestier zo všetkých našich provincií a vetiev federácie. Vyučovanie a spoločné modlitby boli dostupné aj online pre tých, ktorí sa nemohli zúčastniť osobne.

Po duchovných cvičeniach sme cestovali do Oradey, kde sme mali dva medzinárodné formačné programy: workshop pre kandidátky, novicky a juniorky, po ktorom nasledovalo fórum pre ich formátorky. Medzi týmito dvoma príležitosťami sestry z rumunskej provincie zorganizovali Deň otvorených dverí.

Výber miesta nebol náhodný: budova, v ktorej sme sa zišli – dnes je to diecézny pútnický dom – bola až do konca druhej svetovej vojny noviciátom Spoločnosti. Práve tu vznikol prvý formačný plán, podľa ktorého sa pripravovali sestry, ktoré potom pôsobili v rôznych častiach sveta a zakladali nové domy. Tieto nedávne programy boli teda aj akousi historickou a duchovnou púťou, ktorá nám pomohla nadviazať kontakt s dedičstvom našich predchodkýň a zároveň sa vrátiť k pôvodnému ohňu našej charizmy.

Tieto augustové udalosti veľmi obohatili náš jubilejný rok a zjednotili nás v snahe rozvíjať posolstvo a poslanie, ktoré sme dostali od Svätého Otca na začiatku roka.