Čas pôstu, modlitby, služby blížnemu….

…aby si aspoň v dňoch Veľkého pôstu všetci zachovali neporušenú čistotu svojho života a usilovali sa v týchto svätých dňoch zmývať nedbalosti iných časov. Vhodne to urobíme tak, ak sa budeme chrániť od všetkých nerestí a oddáme sa modlitbe so slzami, čítaniu, skrúšenosti srdca taktiež zdržanlivosti. (úryvok z Regule sv. Benedikta „O zachovávaní Veľkého pôstu“)

Privítanie opáta Pannonhalmy

Príhovor opáta Hortobágyiho v jedálni pannonhalmského opátstva

Milé sestry!

Sestra Margita Slachtová v knihe „Z púšte do centra života“ píše: „Túto knihu s vďačnosťou a vernosťou venujeme maďarskému Rádu svätého Benedikta, ako najmladší dedičia 1400-ročnej tradície nášho otca, svätého Benedikta: Sociálne sestry.“

Milé naše 100-ročné Sociálne sestry!

Možno vás to neprekvapí, ale „vďaka Bohu“ už nie ste najmladšími dedičmi!

Pokračovať v čítaní “Privítanie opáta Pannonhalmy”

Spoločnosť sociálnych sestier otvorila Jubilejný rok v benediktínskom opátstve Pannonhalma

Arciopát Cirill Hortobágyi OSB počas slávnostnej liturgie

V nedeľu 22. januára 2023 sa kláštor benediktínov v maďarskej Pannonhalme stal miestom slávnostného otvorenia 100. výročia založenia Spoločnosti. Slávenie sa začalo otváracou svätou omšou v starobylej bazilike, ktorú celebroval arciopát P. Cirill Tamás Hortobágyi OSB, ktorý sa sestrám, pridruženým členom a priateľom prihovoril aj vo svojej homílii.

Pokračovať v čítaní “Spoločnosť sociálnych sestier otvorila Jubilejný rok v benediktínskom opátstve Pannonhalma”

Príhovor generálnej predstavenej sr. Magdalén Kovari počas otváracej svätej omše jubilejného roka, v nedeľu 22.1.2023 v Pannonhalme

S veľkou vďačnosťou v srdci stojíme tu, pri našich benediktínskych koreňoch v Pannonhalme, keď sme touto svätou omšou začali sériu osláv jubilejného roka. Ako zdôraznil pápež František vo svojom príhovore k nám, našu charizmu môžeme obnoviť len vtedy, ak zostaneme verné svojim koreňom; benediktínska spiritualita – a konkrétne toto miesto, tu – je dôležitým prvkom našich koreňov.

Pokračovať v čítaní “Príhovor generálnej predstavenej sr. Magdalén Kovari počas otváracej svätej omše jubilejného roka, v nedeľu 22.1.2023 v Pannonhalme”

Homília arciopáta P. Cirilla Tamása Hortobágyiho OSB počas svätej omše na otvorenie jubilejného roka 22.1.2023

Drahí bratia a sestry!

Dnes, tu, v tejto osemsto rokov starej Bazilike svätého Martina v Pannonhalme,
ďakujeme za sto rokov existencie Spoločnosti sociálnych sestier.
Práve tu, v Pannonhalme sa začína jubilejný rok,
pretože zakladateľky Spoločnosti sociálnych sestier
rozpoznali svoju charizmu v najstaršej mníšskej duchovnej tradícii maďarského kresťanstva,
v benediktínskej spiritualite. Spoznali silu spojenia tradície a obnovy ,
ktorá môže udržať apoštolské a obzvlášť vo svete žijúce rehoľné spoločenstvo,
je schopné ho živiť, a upriamené na evanjelium udržiavať v Cirkvi a vo svete.

Pokračovať v čítaní “Homília arciopáta P. Cirilla Tamása Hortobágyiho OSB počas svätej omše na otvorenie jubilejného roka 22.1.2023”

Svätý Otec František prijal na súkromnej audiencii sociálne sestry

Sestry po súkromnej audiencii so Svätým Otcom, zdroj: vaticannews.va

Pri príležitosti otvorenia jubilejného roka, kedy začína Spoločnosť sociálnych sestier sláviť 100. výročie svojho založenia Margitou Šlachtovou, dostala výnimočný dar: stretnutie s pápežom Františkom, ktorý 20. januára 2023 prijal vo Vatikáne generálne a provinciálne vedenie celej Spoločnosti.

Slovenské sestry, ktoré sa zúčastnili audiencie – sr. Marta Andraščíková, generálna asistentka Spoločnosti a sr. Renáta Jamborová, predstavená slovenskej provincie sa bezprostredne po audiencii podelili o svoje osobné dojmy a myšlienky, ktoré zazneli počas spontánneho rozhovoru Svätého Otca so sestrami.

Prvé momenty stretnutia

„Vnímala som hlbokú úctu už v samotnom prijatí, lebo nás čakal hneď pri dverách, aby nás privítal ako ten, ktorý čaká, ktorý vychádza k dverám vítať. Nečaká, že sa mu pôjdeme pokloniť, ale on prvý vychádza – koná to, čo nás aj sám učí, keď nás prosí, aby sme vychádzali smerom k druhým. Jeho srdce túži po stretnutí, nie po oficiálnych rečiach,“ uviedla sr. Marta. Svätý Otec totiž odložil pripravený príhovor a sestrám sa prihováral spontánnymi slovami, dokonca ich vyzval, aby položili otázky ony jemu. „Je ten, ktorý od samého začiatku vytvára priestor pre dialóg, aby sa každý mohol slobodne pýtať a on ako dobrý pastier počúval, povzbudzoval a aj usmerňoval,“ doplnila.   

Dôležitosť a poslanie zasvätených žien v Cirkvi

Sr. Marta pokračuje o téme, na ktorú sa s pápežom zhovárali: „Svätý Otec potvrdil potrebu našej charizmy v dnešnom svete ako zasvätených žien, ktoré sú uprostred ľudí. Bolo pre mňa prekvapením, že hneď začal hovoriť o dôležitosti postavenia ženy v Cirkvi. Povedal: „Musíte byť najprv ženami a až potom zasvätenými; ženami, ktoré majú svoju krásu, svoj pohľad, svoj spôsob myslenia a konania. Nie je to o túžbe vyrovnávať sa mužom, ale o prinášaní nového pohľadu. Toto je vaše bohatstvo.“ Pápež nás tiež povzbudzoval, aby sme si boli vedomé, ako sú dnes zasvätené ženy v Cirkvi dôležité pre všetkých, tiež v hľadaní toho materinského spôsobu bytia s ľuďmi. Hlboko sa ma dotklo, že úlohu ženy v Cirkvi vyzdvihol cez Máriu, cez ktorú sa Boh vtelil. V tom spočíva veľká hodnota ženy, že Boh si vybral ženu, aby zvestoval svetu lásku a aby prišiel na svet On sám v podobe človeka. V tom je ohromná sila a povzbudenie. Celý život Ježiša sprevádzali ženy, potom pri hrobe bola Mária Magdaléna a jej ako prvej zveril apoštolát ohlásiť jeho zmŕtvychvstanie,“ spomína si naďalej sr. Marta. Sr. Renáta dopĺňa: „Bolo cítiť, že nás chce posilniť a upevniť v poslaní byť zasvätenými ženami, ktoré sú bohatstvom pre Cirkev práve v rozmere citlivosti, prijatia, nežnosti, pozornosti… Darom ženy je srdce, ktoré vníma, počúva, nikoho nevylučuje – podobne ako mali ženy miesto pri Ježišovi počas jeho života. Žena je preto v Cirkvi nezastupiteľná, jej pohľadom, prístupom aj vierou.“

Odkaz pre Spoločnosť a osobné dojmy

Svätý Otec sa vo svojom príhovore dotkol mimoriadneho súzvuku medzi svojou sociálnou encyklikou Fratelli tutti a učením zakladateľky Margity Šlachtovej, ktorá založila Spoločnosť inšpirovaná prvou sociálnou encyklikou Rerum novarum. „Usmerňoval nás, aby sme nikdy nikoho nediskriminovali, opakovane zdôrazňoval „tutti, tutti“, čiže všetci. Toto je sociálna láska – prijať všetkých. To neznamená to isté, ako súhlasiť so všetkým… Svojím spôsobom bytia ukázal, že nemusíme ísť vždy podľa protokolu, no je dôležité, aby sme boli vždy naladené na Ducha Božieho v nás, lebo ten prináša nové a mnohokrát nečakané spôsoby stretnutí, dotykov, nových riešení. Toto je tvorivá otvorenosť a veľmi súvisí aj s našou charizmou. Život v Duchu Svätom je život otvorenosti,“ zakončuje svoje dojmy sr. Marta. „Mať odvahu, nechať sa prekvapiť, žasnúť, ako Mária žasla a uchovávala si veci v srdci… Viera tiež potrebuje túto odvahu nechať priestor prekvapeniu, pokore, autenticite,“ zamýšľa sa zase sr. Renáta. Podčiarkuje tiež inšpiratívny dynamizmus Kristovho námestníka: „Nebojí sa ísť proti prúdu, chce predstaviť Cirkev, ktorá je hlboko kontemplatívna, citlivá a pozorná na realitu a potreby človeka. Zanecháva protokol, aby stretol osobu v jej autentickej realite a aktuálnej situácii.“

„Stretnutie bolo pre mňa veľkým osobným zážitkom. Slová, ktoré povedal, vnímame ako potvrdenie našej charizmy, svojimi slovami posilnil naše poslanie byť medzi ľuďmi – nenápadne, ale s rozmerom materského a prijímajúceho srdca, ktoré nevylučuje, ale prijíma a posilňuje jednotu,“ zhrnula svoje dojmy provinciálka sr. Renáta, SSS, ktorá v súčasnosti pôsobí aj v službe zástupkyne predsedu KVRPS.   

Súkromného stretnutia sa zúčastnilo 10 sestier: zástupkyne za Kubu, Rumunsko, Maďarsko, USA a Slovensko. Ako prvá o ňom priniesla informáciu agentúra Vaticannews v článku, v ktorom vyzdvihli aj fakt, že zakladateľka bola rodáčka z Košíc. TKKBS zase vo svojej správe poukázalo na mimoriadnu odvahu sr. Margity a bl. Sáry Salkaházi chrániť ohrozených aj za cenu obety vlastného života, čo zvlášť oslovuje aj Petrovho nástupcu. Celý jeho príhovor sociálnym sestrám si v slovenskom preklade možno prečítať na stránke socialnesestry.sk.  

Sr. Zuzana Škrinárová, SSS

PRÍHOVOR JEHO SVÄTOSTI PÁPEŽA FRANTIŠKA pre Spoločnosť sociálnych sestier (celé znenie)

Ctená generálna predstavená,

milé sociálne sestry,

dnes nás spája oslava stého výročia vášho založenia. Je to pre vás nepochybne veľmi výnimočná udalosť, a preto ste ju chceli osláviť v blízkosti hrobu apoštola Petra. Chcem vás uistiť, že to platí aj pre Cirkev, pretože každá charizma je pre ňu darom od Boha, ktorý jej prostredníctvom Ducha Svätého udeľuje tie milosti, ktoré v každom okamihu dejín najviac potrebuje.

Pokračovať v čítaní “PRÍHOVOR JEHO SVÄTOSTI PÁPEŽA FRANTIŠKA pre Spoločnosť sociálnych sestier (celé znenie)”

Provinciálne stretnutie na Zjavenie Pána – reflektujeme i plánujeme

Víkend spojený so sviatkom Troch kráľov je pre nás vždy veľmi vzácny – je to obľúbený sviatok našej zakladateľky sr. Margity a páve v tento deň roku 1974 si ju Pán vo veku 89 rokov povolal do večnosti. Každý rok sa na tento sviatok stretáva celá provincia vo všetkých krajinách, aby sme spoločne reflektovali nad uplynulým rokom a pripravili sa na výzvy tohto nového začínajúceho. Tento rok sme sa stretli na dvoch miestach súčasne – v Bratislave a Košiciach a spájali sme sa prostredníctvom Zoomu. Spolu sme v duchu predchádzajúceho motta uvažovali, čo všetko robil Pán v našich životoch a komunitách nové a kde mohli vytrysknúť rieky živej vody. Následne sme hľadali, čo pre nás znamená “Tu sme, pošli nás” – kde všade nás posiela a ako konkrétne môžeme sláviť náš Jubilejný rok tak, aby prinášal ľuďom Božiu posväcujúcu lásku. Čas radostného sesterského spoločenstva je pre nás vždy osviežením a inšpiráciou do každodenného života.

Vyhlásenie Jubilejného roka

Milí priatelia, naše srdcia sú plné vďačnosti, radosti a nádeje, keď vstupujeme do roka 2023, nášho jubilea, kedy slávime 100. výročie založenia Spoločnosti sociálnych sestier. Keď sme hľadali motto pre náš jubilejný rok, boli sme v modlitbe vedené k mottu našej blahoslavenej sestry Sáry Salkaházi: Ecce ego, mitte me! (Tu som, pošli mňa!) a aplikovali sme ho na Spoločnosť: Ecce adsumus, mitte nos! Alleluia! (Tu sme, pošli nás. Aleluja!)