Apoštolát

Náš apoštolát je vyjadrením kresťanského postoja lásky a pomoci v duchu Evanjelia a našich konštitúcií a to prostredníctvom spájania hlbokej kontemplácie s aktívnym apoštolským životom.   Sestry sú posielané do služieb – na základe ich talentov a odbornej prípravy.  Každá sestra sa snaží vnímať znamenia čias a potreby okolo nás. Tak ako sa menia potreby spoločnosti, tak sa menia aj naše služby.

Sestra Margita bola odvážna žena so širokým rozhľadom. Videla, že sociálne poslanie Cirkvi sa týka všetkých naliehavých potrieb ľudskej rodiny. Rozsah služieb sestier  pripodobnila k pyramíde. Základom pyramídy je  charitatívna práca. Na druhom stupni je sociálna služba. Tretí stupeň charakterizuje práca v hnutiach, ktoré podporujú ochranu rodín, žien a detí a vrcholom pyramídy je politická služba.

NAŠE SLUŽBY

V súčasnosti sestry na Slovensku pracujú:

 1. v zdravotníctve: hospic v BB; Geriatrické centrum v KE, Detská fakultná nemocnica v BApraca-v-detskej-nemocnici-na-kramaroch
 2. v sociálnych službách: Geriatrické centrumv KE, resocializačné centrum pre drogovo závislých BA
 3. v školstve a vzdelávaní: KU Trnava katedra náuky o rodine – BA , Stredná odborná škola  KE, Gymnázium F.G.Lorcu v BA, ZŠ Beronolákovo
  hodina-anglictiny
 4. duchovné poradenstvo –vedenie DC a duchovné sprevádzanie – spolupráca s Duchovným centrom v Lukovom Dvore
  img_6363
 5. Iné služby: Pastorácia Maďarských veriacich v BA
  mariavolgy
  – príprava birmovancov vo farnosti Podunajské Biskupice
  spolo-n-foto-premenen

– duchovná obnova pre dievčatá – “Víkend s bl. sr. Sárou”                                           spolocna-foto-na-zaver

-stretnutia na rozpoznávanie povolania “Prameň”

-pomoc rodinám

 

“Sme jeden Chlieb, jedno Telo, jeden Duch. Amen.“

(Motto - 2020)Naša organizácia (Spoločnosť sociálnych sestier) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na gdpr.kbs.sk


© 2020 Spoločnosť sociálnych sestier