Na Turíce sme obnovovali sľuby a slávili zlaté jubileá

Hlavné liturgické slávenie našej Spoločnosti je na Nedeľu Zoslania Ducha Svätého. Je to deň, keď sestry skladajú alebo obnovujú svoje sľuby a keď pozdravujeme naše jubilantky. V každej z našich provincií sa sestry zhromaždili, aby boli súčasťou spoločných osláv. Slovenské sestry sa stretli v Košiciach, kde tri sestry juniorky obnovili svoje sľuby a oslávili sme dve zlaté jubileá.

Naplnené túžbou ešte vernejšie nasledovať svoje povolanie sme obnovili svoje odovzdanie sa Bohu. “Život v Duchu je životom otvorenosti v nádeji. Je to život odovzdaný tvorivej činnosti Boha, na ktorého príchod čaká a od ktorého sebadarovania závisí. Dúfa v Božiu prítomnosť, aby dostal smer a zmysel.” (Konštitúcie)

Uzavreli sme jubilejný rok slávnosťou v Budapešti

Spoločnosť sociálnych sestier slávila 20. januára 2024 svätú omšu v Kostole Premenenia Pána a bl. Sáry Salkaházi v Budapešti. Poďakovali sme za 100. výročie nášho založenia, čím sme uzavreli rok spomienok i pohľadu do budúcnosti. Hlavným celebrantom a kazateľom svätej omše bol arcibiskup Mons. Michael W. Banach, apoštolský nuncius v Maďarsku.

Pokračovať v čítaní “Uzavreli sme jubilejný rok slávnosťou v Budapešti”

Spoločnosť sociálnych sestier si zvolila nové provinciálne vedenie

Sociálne sestry sa v dňoch 4.-7. januára 2024 stretli v Košiciach na volebnom provinciálnom zhromaždení, ktorého hlavnou udalosťou bola voľba nového vedenia. Za provinciálnu predstavenú bola 6. januára opätovne zvolená sr. Renáta Jamborová, jej asistentkou sa stala sr. Agnes Filipová a radkyňami sr. Daniela Kimličková a sr. Anna Liptáková. Voľbu potvrdila generálna predstavená Spoločnosti sr. Magdolna Kővári.

Súčasťou stretnutia provincie boli aj diskusie synodálnym spôsobom a následné formulovanie a schválenie nových smerov pre život sestier na najbližšie štyri roky.   

Provinciálne zhromaždenie na záver jubilejného roka bolo tiež príležitosťou duchovne sa stretnúť s odkazom zakladateľky sociálnych sestier, sr. Margitou Slachtovou, ktorá odišla do večnosti presne pred 50 rokmi v deň slávnosti Zjavenia Pána, jej obľúbeného sviatku.

Spoločnosť sociálnych sestier je spoločnosť apoštolského života, ktorej poslaním je rozširovať posväcujúcu lásku Ducha Svätého v každom prostredí a zúčastňovať sa na sociálnom poslaní Cirkvi. Bola založená v roku 1923 v Budapešti a na Slovensku zapustila korene v roku 1927.