Svedectvá účastníčok Online duchovných cvičení (doplnené)

„Išla som do tejto online duchovnej obnovy kvôli strachu, či sa kvôli koronavírusu dostanem na štandardnú obnovu. Musím ale povedať, že tieto online duchovné cvičenia mi priniesli veľmi veľa Božích milostí, hlavne pokoj a poznanie toho, že s Bohom sa dá viesť osobný rozhovor aj v hluku bežného pracovného a rodinného života. Veľké ďakujem za profesionálne vedené duchovné cvičenia a za výborné duchovné vedenie.“ Martina

ďalšie svedectvá – klikni na “viac” pod obrázkom.

(viac…)

Turíce v znamení strieborného jubilea

Turíčna vigília sa v sobotu 30. mája 2020 niesla v znamení osláv strieborného jubilea – 25. výročia sľubov našich sestier Renáty Jamborovej a Magdalény Latikovej. Počas svätej omše, ktorú celebroval Mons. Jozef Haľko, sme vzdávali vďaky Pánovi za milosť ich povolania v Spoločnosti sociálnych sestier. (viac…)

Online duchovné cvičenia pre mladé ženy

Tím Sociálnych sestier ponúka individuálne doprevádzané duchovné cvičenia.  Ich témou je prehĺbenie duchovného života aj vo svetle Svätého Písma a  života bl. sr. Sáry.

Je to spôsob duchovných cvičení, ktorý sa realizuje v bežnej realite života. Neodchádza sa na nijaké špeciálne miesto, ale na stretnutie s Pánom sa schádza do hĺbky srdca. 

Potrebná je k tomu ochota počas piatich dní venovať modlitbe 45 – 60 minút stretnutiu s Pánom v osobnej modlitbe a 30 minút na osobný rozhovor so sprevádzajúcou sestrou. 

Viac informácií po prihlásení sa.  

Ak by ste chceli podporiť svojím dobrovoľným príspevkom zariadenie novej kaplnky v našom formačnom dome Magnifikat, tu je číslo účtu: SLSP  SK53 0900 0000 0004 4732 5995.

Z celého  srdca ďakujeme. 

Sociálne sestry 

Oslavovali sme bl. Sáru i Založenie Spoločnosti

11. a 12. máj sú významné sviatky pre našu Spoločnosť. 11. mája si pripomíname liturgickú spomienku bl. sestry Sáry Salkaházi, je to deň jej narodenín. Na druhý deň, 12. mája zase slávime deň Založenia Spoločnosti sociálnych sestier, v tomto roku 2020 dovŕšila už 97 rokov. Ako sa hovorí, celý jeden ľudský život.  (viac…)

Rehoľné sestry ponúkajú osamelým ľuďom “službu ucha”

Rehoľné sestry zo štyroch kongregácií na Slovensku sa spojili, aby v čase zápasu s koronavírusom boli ľuďom ešte bližšie. V spolupráci so spoločnosťou Telekom bude od utorka 31. marca 2020 na bezplatnej linke 0800 188 610 k dispozícii telefonická služba ucha. Zatiaľ túto službu zastrešujú sociálne sestry, saleziánky, uršulínky a školské sestry sv. Františka. Na tomto čísle budú od pondelka do piatku v čase od 9:00 do 18:00 sestry k dispozícii v službe počúvania a povzbudenia.

„Veľa starších ľudí, ale aj mladých sa cíti osamelo. Áno, sú rôzne linky pomoci, tiesňové linky a pod. Toto je však mimoriadna a dobrovoľná služba nás, rehoľných sestier, s ktorými sa ľudia môžu porozprávať, ak sa cítia osamotení a potrebujú aj duchovné povzbudenie,“ povedala saleziánka Monika Skalová.

 

(viac…)

Stretli sa novicky z celého Slovenska

V prvú adventnú nedeľu 1.12.2019 vyvrcholilo víkendové stretnutie noviciek a novicmajsteriek s názvom Internoviciát, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch kňazského seminára v Spišskej kapitule. Zastúpené boli mladé sestry a ich formátorky zo 7 rehoľných spoločenstiev zo Slovenska i Česka. Tohto stretnutia sme sa zúčastnili aj my tri novicky: Flóra, Mária a Zuzana spolu s novicmajsterkou sr. Annou. Spoločne sme vytvorili priestor pre srdečné spoznávanie sa, relax, ale najmä vzdelávanie sa v oblasti zdravého prežívania sexuality v zasvätenom živote. Touto veľmi dôležitou témou nás všetky sprevádzala naša sociálna sestra Marta Andraščíková. Prežili sme veľmi radostný a podnetný víkend a už sa tešíme na ďalšie pokračovanie vo februári. 

 

“Sme jeden Chlieb, jedno Telo, jeden Duch. Amen.“

(Motto - 2020)Naša organizácia (Spoločnosť sociálnych sestier) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na gdpr.kbs.sk


© 2020 Spoločnosť sociálnych sestier