Slávnosť znovu uloženia pozostatkov našej zakladateľky Margity Slachtovej v Budapešti

Dňa 7. decembra 2021 Spoločnosť sociálnych sestier prežila radostnú a hlbokú udalosť jedinečného charakteru – znovu uloženia pozostatkov našej zakladateľky sestry Margity Slachtovej v Budapešti. Sestra Margita odišla do večnosti 6. januára 1974 a bola pochovaná v USA v meste Buffalo v štáte New York.   

Na svojej poslednej generálnej kapitule v auguste 2021 na Sampore, sestry rozhodli o prenesení pozostatkov z USA do Budapešti v Maďarsku, kde bola Spoločnosť sociálnych sestier (SSS) založená dňa 12. mája 1923. Iniciatíva prenesenia pozostatkov prišla z nadácie Barankovic v Maďarsku v spolupráci s Historickým ústavom pamäti a tradícií v Maďarsku a Spoločnosťou sociálnych sestier. Pozostatky boli uložené na národnom cintoríne v Budapešti.

Pokračovať v čítaní “Slávnosť znovu uloženia pozostatkov našej zakladateľky Margity Slachtovej v Budapešti”