Majme odvahu snívať!

Stretnutie slovenskej provincie na komunitný sviatok Panny Márie Mercedes – Vykupiteľky zajatých

Víkend 24.-25. septembra 2022 sa v Košiciach opäť stretli sestry zo všetkých domov a skupín, aby sme spoločne otvorili nový pracovný rok. Zamýšľali sme sa nad príhovorom našej generálnej predstavenej sr. Magdolny Kovari, v ktorom nás pozýva k novej odvahe snívať a urobiť ďalšie kroky vnútornej premeny na ceste k 100. jubileu, ktoré budeme sláviť budúci rok 2023. Podelili sme sa tiež o naše služby v uplynulom roku a hovorili tiež o víziách na najbližšie mesiace. Zakúsili sme radosť zo sesterského spoločenstva aj počas neformálnych chvíľ. Takéto spoločné stretnutia sa konajú len niekoľko krát do roka, preto sú pre nás špeciálnym časom zjednotenia a zblíženia.

Narodeniny našej zakladateľky

18. september je deň, keď sa narodila naša zakladateľka Margita Slachtová. Žena, ktorá bola vzorom nielen pre svoju dobu, ale svojou odovzdanosťou oslovuje aj teraz. Vo svojom živote zdôrazňovala nadprirodzený pohľad na udalosti a všetko okolo nás, ale takisto sa zaujímala aj o veci každodenného života. Aj naše sestry viedla k tomu, aby stáli oboma nohami na zemi, ale aby svoj pohľad upierali na Boha. Ohlasovala dôležitosť odovzdanosti Duchu Svätému a s Jeho pomocou sa snažila pracovať v parlamente, ako jediná žena. Zastávala sa práva ľudí, aby mohli mať život, ktorý viac zodpovedá ľudskej dôstojnosti.

Nám sestrám zanechala veľa pokladov, jedno z nich je jej motto, ktoré sa modlíme každý deň, a to: “Ježišu, milosrdenstvo!“ a taktiež nás povzbudzuje k tomu, aby sme nastúpili na cestu odovzdanosti Bohu a posiela nás, aby sme šírili Jeho posväcujúcu lásku.

17. september – výročie blahorečenia sr. Sáry

O živote a myšlienkach sr. Sáry sme sa podelili už veľakrát, ale menej často sa zmieňujeme o tom, že Sára vstúpila do Spoločnosti, keď naše motto bolo: Buď verná až do smrti. Sára viackrát spomína vo svojom denníku, že skúškou jej povolania je vernosť. V modlitbe sabeobetovania sa modlila nasledovne: „Prijmi moju smrť…ušetri ich životy a ušetri ich od mučenia, hrozieb, najmä však od nevernosti voči Tebe, Cirkvi, povolaniu a Spoločnosti.“

Pokračovať v čítaní “17. september – výročie blahorečenia sr. Sáry”

Komunitný teambuilding

Na druhý septembrový víkend sme sa už dlho tešili. Čakal nás totiž spoločne strávený čas, kedy sme sa mohli kochať krásnou, hoci upršanou prírodou počas väčšej či menšej turistiky, vyskúšať si zábavný program v Starom Smokovci aj zahrať večer spoločenské hry. Bol to skvelý čas na utuženie našich vzťahov, keďže onedlho sa už naplno rozbehne pracovný rok a nové pastoračné výzvy. Zakúsili sme, aké je dobré a milé, keď sestry žijú pospolu. 🙂

Sr. Sára oslovuje aj dnes – slávnostné odhalenie pamätnej tabule

Sr. Flóra počas príhovoru o bl. Sáre

Dňa 12. septembra 2022, na spomienku najsvätejšieho mena Panny Márie, sme dostali pozvanie na odhalenie pamätnej tabule o našej sestre, blahoslavenej Sáre Salkaházi. Táto tabuľa sa nachádza v Komárne, v budove Spojenej cirkevnej školy Marianum. Sestra Sára v roku 1932 bola preložená do Komárna, kde pôsobila dva roky. Počas týchto rokov sa pri mnohých iných službách venovala aj prednáškam o sociálnych témach vtedajšej spoločnosti. Počas týchto prednášok osobne navštívila aj budovu Marianum, čo si škola chcela pripomenúť aj touto cestou.

Pokračovať v čítaní “Sr. Sára oslovuje aj dnes – slávnostné odhalenie pamätnej tabule”

Mesiac stvorenstva – Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána!

Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána! (Žalm 150,5)

V mesiaci september, ktorý teraz začína, sme pozvaní otvoriť naše srdcia smerom k všetkému čo nás obklopuje. Pápež František vyhlásil tento mesiac  za „Mesiac stvorenstva“ a povzbudzuje nás, aby sme boli citlivejší na stvoriteľskú lásku Boha, ktorá nás obdarovala toľkými darmi. Vidíme tieto dary okolo nás alebo to berieme ako samozrejmosť? Svätý otec nám pripomína: „že nie sme oddelení od ostatných stvorení, ale že spolu s ostatnými bytosťami sveta tvoríme jedno nádherné univerzálne spoločenstvo“ (encyklika Laudato si’, 220). Ak sme ochotní prijať toto spoločenstvo, naše ruky môžu viac dávať ako brať. Iste každý z nás už veľmi dobre vie, že nie je jedno čo robíme, že naše činy ovplyvňujú všetko čo je okolo nás. Ako sa teda rozhodneme? Prijímame celé stvorenstvo ako dar, za ktorú máme zodpovednosť? Pápež František píše: „Povolanie strážiť Božie dielo je podstatnou súčasťou čnostného života a nie niečím voliteľným alebo druhotným aspektom kresťanského života“ (Laudato si’, 217). Otvorme teda naše srdcia a dlane na chválu a dávanie, aby sme stvorené dobrá používali na slávu Boha a pre dobro všetkých ľudí. Sr. Flóra Kovácsová

Medzinárodné Formačné fórum – čas reflexie a plánovania

Sestry zo všetkých provincií – Maďarska, Rumunska, Slovenska a Kuby

Bol to týždeň intenzívnej práce v náročných augustových horúčavách – napriek tomu spoločný čas plný radosti, nádeje, nadšenia, energie, zodpovednej starostlivosti a záujmu o našu prítomnosť a budúcnosť. Sociálne sestry usporiadali každoročné Formačné fórum v Budapešti za účasti všetkých sestier slúžiacich vo formačnej práci a pastorácii povolaní v jednotlivých provinciách Spoločnosti.
Po fóre nasledovalo stretnutie rozšírenej rady, na ktorom sa generálna rada spolu s provinciálnymi predstavenými zamýšľala nad životom celej komunity a plánuje nasledujúce obdobie – v tomto prípade to bude 100. výročie od nášho založenia.

Ako nám bolo na T22

Sestry na trenčianskom námestí počas sobotnej akcie Expo povolaní

Po dvoch rokoch pandemických opatrení sme sa veru už aj tešili na poriadnu “masovku”, ale najmä na čas strávený medzi mladými. Sestry Zuzka V., Majka a Zuzka Š. sa prihlásili ako riadne účastníčky na celý program, neskôr sa k nim pripojili ešte sestry Anička, Marcelka a Flóra. Aké to pre nás bolo?

Pokračovať v čítaní “Ako nám bolo na T22”

Rozprávaš?…počúvam – pár myšlienok o kurze counselingu

Za uplynulé dva mesiace som mala možnosť absolvovať kurz counselingu, ktorý realizuje o.z. Centrum counselingu. Tento kurz je zameraný na to, ako sprevádzať človeka v jeho ťažkej situácii. Cieľom je objaviť a posilniť v človeku to dobré. To je práve to, čo sa mi najviac páčilo na celom kurze, smeruje k tomu čo sa dá a nezostáva pri tom, čo nefunguje. Práve kvôli tejto myšlienke sa chcem s vami podeliť s mojou skúsenosťou:

Pokračovať v čítaní “Rozprávaš?…počúvam – pár myšlienok o kurze counselingu”

“Birmoday” v Podunajských Biskupiciach

Birmovanci s animátormi počas Birmodňa

V sobotu 18. júna 2022 sme ako tím animátorov ponúkli birmovancom “Birmoday” – deň špeciálne pre nich – tému s dynamikami o identite a kráse ženy a sile muža, “grilovanie” animátorov – čas otázok na telo a úprimných odpovedí na tému vzťahov medzi chlapcami a dievčatami, manželstva a celkovo o ľudskej sexualite. Po spoločnej grilovačke sme mali kreatívne popoludnie v podobe “free style” maľovania. Veľmi sa tešíme z otvorenosti a odvahy našich mladých, ktorí dobrovoľne prišli do pastoračného centra.