PRAMEŇ – Otvárame nový ročník

Si na križovatke svojho života? Pýtaš sa ako ďalej? Akým smerom? Alebo si unavená a potrebuješ sa zastaviť v zhode sveta a aktivít a započúvať sa čo Ti Pán chce povedať? Práve pre Teba je program určený. Pozvanie prísť k „PRAMEŇU ŽIVEJ VODY…“a napiť sa. Ide o čas hľadania odpovede na zámer, ktorý ma Pán s tvojim životom. Čas na spoznávanie seba samej, spoznávania Božej lásky, krásy a úskalia povolania k zasvätenému životu a k manželstvu. Celý program je rozdelený na 4 stretnutia (víkendovky). Každá víkendovka má svoju tému: Kto som? Vzťah ja a Pán, Manželstvo, Zasvätený život.

Pokračovať v čítaní “PRAMEŇ – Otvárame nový ročník”

Sociálne sestry oslávili v Košiciach sto rokov založenia za účasti apoštolského nuncia

Jubilejnou svätou omšou v sobotu 17. septembra v Seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho v Košiciach vyvrcholili oslavy 100. výročia založenia Spoločnosti sociálnych sestier. Svätú omšu celebroval košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober a v jej úvode sa sociálnym sestrám zastúpeným z celého sveta prihovoril apoštolský nuncius Mons. Nicola Girasoli.

Jozef Sagan/Človek a Viera

„Je pre mňa veľkou radosťou mať účasť na tejto nádhernej a dôležitej oslave. Slávime sto rokov od založenia, ale zároveň slávime začiatok druhej storočnice! Pozeráme sa s vďačnosťou, ale potrebujeme radosť a nádej aj pre budúcnosť. Sme tu, aby sme ďakovali za všetko, čo ste urobili, ale aj za to, čo ešte urobíte,“ týmito slovami pozdravil nuncius Girasoli generálne vedenie Spoločnosti a sestry zo všetkých jej provincií – okrem Slovenska aj z USA, Mexika, Kuby, Maďarska a Rumunska.

Odovzdal im tiež medailu a apoštolské požehnanie od Svätého Otca Františka s poslaním „pokračovať s novým apoštolským zápalom v diele evanjelizácie“.

Generálna predstavená sr. Magdolna Kövari SSS vo svojom príhovore uviedla: „Sme v Košiciach – na mieste, kde sa narodila naša zakladateľka aj bl. sestra Sára. Tento jubilejný rok bol pre nás púťou, duchovnou cestou, prechádzali sme z provincie do provincie a z krajiny do krajiny. Chceli sme sa tiež dostať do kontaktu s ohňom našej charizmy, ktorý bol daný našim predchodkyniam. A práve tu v Košiciach sa iskra toho ohňa dotkla týchto dvoch veľkých žien, ktoré poznačili našu históriu. Bol to pápež František, ktorý začal našu púť, keď nás prijal na súkromnej audiencii v januári.“

Jaromír Mikulec/Človek a Viera

Mons. Bernard Bober vo svojej homílii vyzdvihol charakteristické črty sociálnych sestier: „Svojou flexibilitou, pohyblivosťou, rýchlou reakciou a odpoveďou na potreby doby sa v našej Cirkvi pod známym menom ako Sociálne sestry snažíte vplývať na svet a usmerňované spiritualitou sv. Benedikta chcete vedome pretvárať prostredie, v ktorom žijete. Hľadáte prostriedky bezprostrednej, priamej služby. Sú to predovšetkým štyri piliere vašich aktivít, ktoré v žiadnom prípade nie sú skryté našim očiam: charitatívne diela, sociálne diela, aktívna práca v rôznych hnutiach a politická angažovanosť.“

Ďalej sestry vyzval, aby využívali svoje talenty v spoluzodpovednosti za celý svet, keďže sú „univerzálne nielen v celosvetovom priestore svojho pôsobenia, ale i svojou charizmou a pestrosťou úloh a poslaní pre dobro Cirkvi a spoločnosti“. Povzbudil ich slovami: „Píšte, prednášajte, mailujte a publikujte, a ak bude treba i kandidujte a nebojte sa tlakov silnej protináboženskej loby.“  Na záver homílie im zaželal: „Duch Svätý, ktorý sa v podobe holubice skvie na vašej hrudi, nech vás preniká túžbou po Kristovi a napĺňa odvahou ohlasovať jeho Slovo a princípy.“

Oslavy storočnice za účasti sestier zo všetkých provincií a širokej verejnosti sa začali vo štvrtok 14. septembra v Štátnom divadle Košice – Malá scéna, ktoré uviedlo divadelnú inscenáciu o Sáre Salkaházi v réžii Kamila Žišku. Nasledujúci deň sa sestry stretli na mieste, kde v minulosti stál hotel Schalkház a kde sa narodila a kde vyrastala blahoslavená Sára – v dnešnom hoteli DoubleTree by Hilton. Vďaka prezentácii historických súvislostí mohli sestry lepšie porozumieť prostrediu, ktoré utváralo Sárinu jedinečnú osobnosť.

Piatkový program sa začal slávnostnou hodovou svätou omšou v saleziánskom Kostole Sedembolestnej na Kalvárii, ktorú celebroval farár-dekan vdp. Allan Tomáš a na ktorú prišlo množstvo veriacich z Košíc a okolia. Večer sestry pozvali veriacich opäť do saleziánskeho Kostola, aby sa s nimi podelili o svoje skúsenosti z misijných služieb.

 V sobotu sa zahraničné sestry vydali po stopách sestier v centre Košíc – navštívili pamiatky Starého mesta, rodný dom zakladateľky a vzdali úctu bl. Sáre v Dóme sv. Alžbety. Po slávnostnej svätej omši v Seminárnom kostole pozvali sestry všetkých prítomných na agapé.

Nedeľný program sa niesol v znamení spoločenstva v kaplnke bl. Sáry v niekdajšom prvom dome sestier na Slovensku „Regina pacis“ na Masarykovej ulici. V bývalom kaštieli Klobušických dnes sídli Arcidiecézna charita, ktorá svojou činnosťou pokračuje v odkaze sociálnych sestier. Po svätej omši zazneli prednášky o činnosti sestier od ich príchodu do Košíc v roku 1927 a o prepojení vízie zakladateľky Margity Slachtovej s encyklikou pápeža Františka Fratelli tutti.  

Provinciálna predstavená sr. Renáta Jamborová SSS o slávení jubilea uviedla: „Je to čas na zastavenie a ďakovanie. Je to čas, keď sa pozeráme späť na úrodu, a zároveň využívame prítomnosť, aby sme nabrali svetlo do lámp, aby sme vedeli, ako máme kráčať do budúcnosti. Jubileum je čas ďakovať za diela, ktoré koná Boh, za to, že sa dotkol našich sestier a zjednotil nás v jednej charizme.“

sr. Zuzana Škrinárová SSS

Fotogaléria – kliknite na “pokračovať v čítaní”

Pokračovať v čítaní “Sociálne sestry oslávili v Košiciach sto rokov založenia za účasti apoštolského nuncia”

Pozývame na oslavy 100. výročia založenia do Košíc

Spoločnosť sociálnych sestier bude v dňoch 14. – 17. septembra 2023 v Košiciach sláviť jubileum 100 rokov od založenia. Pri tej príležitosti pozýva verejnosť zúčastniť sa bohatého liturgického, duchovného aj spoločenského programu.

Vo štvrtok 14. 9. o 19.00 hod uvedie Štátne divadlo Košice – Malá scéna pod vedením režiséra Kamila Žišku divadelnú inscenáciu o Sáre Salkaházi, ktorú stvárni herečka Tatiana Poláková. Toto predstavenie bude výnimočné tým, že budú na ňom zabezpečené anglické titulky, takže je naň možné pozvať aj zahraničných hostí.

Piatkový program sa bude konať v saleziánskom kostole na Kalvárii, kde okrem svätej omše o 10.30 sestry pozývajú aj na diskusný a modlitbový večer o 19.00 hod najmä pre mladých pod názvom „Okolo sveta so sociálnymi sestrami“.  

Hlavným momentom osláv bude slávnostná svätá omša v sobotu 16. 9. o 16.30 v Seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho, ktorú bude celebrovať apoštolský nuncius Mons. Nicola Girasoli a arcibiskup-metropolita Mons. Bernard Bober a po ktorej bude nasledovať recepcia pre pozvaných hostí.   

Nedeľný program sa bude niesť v znamení Dňa spoločenstva v duchu encykliky Fratelli tutti. Do košického domu Regina Pacis na Masarykovej ulici (súčasné sídlo Arcidiecéznej charity) pozývajú sociálne sestry všetkých veriacich na svätú omšu o 10.00 hod, následné občerstvenie a kultúrno-duchovný program do 14.00 hod. Počas neformálneho stretnutia bude možnosť bližšie spoznať aj sociálne sestry z Maďarska, Rumunska, USA a Kuby, a taktiež stretnúť sa s dejinami plodného pôsobenia košických sestier v minulosti. 

Zakladateľka Spoločnosti Margita Slachtová aj blahoslavená sestra Sára Salkaházi sa narodili v Košiciach a bl. Sára tu prežila väčšinu svojho rehoľného života. Táto metropola východu je tak významným spôsobom spätá s históriou a pôsobením sociálnych sestier na Slovensku.  

Spoločnosť sociálnych sestier bola založená v roku 1923 v Budapešti a čoskoro sa rozšírila aj na Slovensko, do Rumunska, USA, Mexika, Portorika, na Kubu, Taiwan a Filipíny. Jej cieľom je v duchu katolíckej sociálnej náuky podporovať ľudskú dôstojnosť, najmä žien a rodín, pracovať pre dobro Cirkvi a svetskej spoločnosti, a tak napomáhať jej obnove v duchu evanjeliových hodnôt. Na celom svete má 250 členiek.

Viac informácií o sociálnych sestrách aj tu: www.salkahazisara.com, www.2021.sssinternational.org.

Farby leta

Máme za sebou veľmi bohatý august plný udalostí, ktoré nám priblížili podstatu nášho jubilea 100 rokov. V prvej polovici mesiaca sme sa zúčastnili na komunitných jubilejných duchovných cvičeniach v Mariabesnoy: zišlo sa tam 80 sestier zo všetkých našich provincií a vetiev federácie. Vyučovanie a spoločné modlitby boli dostupné aj online pre tých, ktorí sa nemohli zúčastniť osobne.

Po duchovných cvičeniach sme cestovali do Oradey, kde sme mali dva medzinárodné formačné programy: workshop pre kandidátky, novicky a juniorky, po ktorom nasledovalo fórum pre ich formátorky. Medzi týmito dvoma príležitosťami sestry z rumunskej provincie zorganizovali Deň otvorených dverí.

Výber miesta nebol náhodný: budova, v ktorej sme sa zišli – dnes je to diecézny pútnický dom – bola až do konca druhej svetovej vojny noviciátom Spoločnosti. Práve tu vznikol prvý formačný plán, podľa ktorého sa pripravovali sestry, ktoré potom pôsobili v rôznych častiach sveta a zakladali nové domy. Tieto nedávne programy boli teda aj akousi historickou a duchovnou púťou, ktorá nám pomohla nadviazať kontakt s dedičstvom našich predchodkýň a zároveň sa vrátiť k pôvodnému ohňu našej charizmy.

Tieto augustové udalosti veľmi obohatili náš jubilejný rok a zjednotili nás v snahe rozvíjať posolstvo a poslanie, ktoré sme dostali od Svätého Otca na začiatku roka.

O košickej komunite v rádiu Lumen

Sestry Ľudmila Surmajová a Martina Magulová prijali 12. 7. 2023 pozvanie do relácie Lupa rádia Lumen a v rozhovore rozprávali o živote v komunite starších sestier v Košiciach i o svojich osobných skúsenostiach na ceste zasväteného povolania v Spoločnosti sociálnych sestier, ktorá tento rok oslavuje jubileum 100 rokov od založenia. Rozhovor si môžete vypočuť na tomto linku: https://lumen.sk/archiv-play/166285.

Jubileum s farníkmi v Martine

sr. Martina počas prezentácie

Vo štvrtok 29. 6. 2023 sme po večernej sv. omši slávili 100 rokov od založenia našej Spoločnosti spolu s farníkmi v Martine. Pozvanie prijali aj sr. Martina Magulová, sr. Magdaléna Slyšková a sr. Mária Paceková, ktoré nám porozprávali o pôsobení sestier v Martine a tiež sa podelili s ich osobnou cestou povolania. Podporiť nás prišla naša provinciálna predstavená sr. Renáta Jamborová a asistentka generálnej predstavenej sr. Marta Andraščíková. Nechýbalo agapé a priestor pre priateľské stretnutia a rozhovory. Bohu vďaka! sr. Anna

Farský deň v Pod. Biskupiciach

Každý rok sa celá farnosť stretne na obľúbenom farskom dni, kde je priestor aj dozvedieť sa niečo nové, porozprávať, pozvať známych, ktorí k nám tak často nechodia. Tento rok sa celodenný pestrý program v okolí pastoračného centra uskutočnil v sobotu 24. júna. Pre sociálne sestry to bola tiež príležitosť zapojiť sa do programu – či už neodmysliteľnej Rehoľnej kaviarne pod vedením sr. Majky a Danky alebo tento rok aj workshopu pečenia trdelníka, ktorý viedla sr. Flóra.

Pozdrav z víkendovky so sr. Sárou – “Zapáľ vo mne lásku!”

Tento víkend, sme sa stretli my, dievčatá, ženy, sestry, opäť v Bacúrove. Tentokrát sme prežili víkend v prítomnosti blahoslavenej sestry Sáry. Počúvaním, modlitbou a oddychom sme vnímali čo nám chce ukázať, či povedať náš Otec skrze svedectvo života Sáry.

Pokračovať v čítaní “Pozdrav z víkendovky so sr. Sárou – “Zapáľ vo mne lásku!””

Sestry v TV Lux v relácii U Nikodéma

Sestry Renáta, Daniela a Ľudmila počas diskusie

Link na archív TV Lux, kde si môžete pozrieť záznam z relácie: https://www.tvlux.sk/archiv/play/_30611

100 ROKOV SOCIÁLNYCH SESTIER

charizma, poslanie a súčasné výzvy

Spoločnosť sociálnych sestier si pripomína 100 rokov od svojho založenia. S našimi hosťami budeme hovoriť o charizme, poslaní, blahoslavenej sestre Sáre, ale predovšetkým o súčasných výzvach a víziách Spoločnosti sociálnych sestier. Moderuje Ján Knapík.