Radostné stretnutie mladých sestier z Maďarska a Slovenska

Sestry juniorky v Kismarosi – opátstve sestier cisterciánok

Prvý decembrový víkend sme sa vybrali do maďarského Kismarosu na dlho očakávané stretnutie s mladými spolusestrami z Maďarska. Svojím pohostinstvom nás obdarovali kontemplatívne sestry z kláštora cisterciánok. Mali sme priestor na vzájomné spoznanie, zdieľanie, vychádzky aj zábavný večer. Bol to veľmi obohacujúci čas, ako sa spieva v žalme, vždy je dobré a milé, keď sestry žijú pospolu!

“Vyvolení” – už nie je len seriál o Ježišovi, ale aj veľká partia mladých z Podunajských Biskupíc

Mladí na prvom stretnutí nového formačného programu Vyvolení v septembri 2022

Téma, aktivity, večera – to sú tri hlavné piliere nových formačných stretiek pre mládež z farnosti, ako súčasť permanentnej farskej katechézy. Začali sme ich teraz na jeseň ako nový program v túžbe zachytiť mládež a vytvoriť im vhodné podmienky na priateľské stretávanie aj vzdelávanie. V piatky sa stretávajú tínedžeri vo veku 12-13 rokov a v nedele večer mladí po birmovke od 14-20 rokov.

Pokračovať v čítaní ““Vyvolení” – už nie je len seriál o Ježišovi, ale aj veľká partia mladých z Podunajských Biskupíc”

O čom vlastne je ten seminár Community Building?

Zážitkové semináre sú už raz také: najskôr netušíte, čo také prevratné na nich môžete zažiť, veď to všetko už dávno viete, a keď sa z nich vrátite, neviete o nich doma dokopy nič povedať. Pretože to sa nedá vysvetliť, to treba zažiť… Takto nejako som to prežívala ja a asi aj tie moje spolusestry, ktoré sa ho tiež tento rok v októbri zúčastnili.

Pokračovať v čítaní “O čom vlastne je ten seminár Community Building?”

Sr. Renáta Jamborová ako hosť diskusie Večer s Postojom

18. októbra 2022 sa všetky sociálne sestry z bratislavskej komunity vybrali do priestorov divadla Teatro Colorato vedľa kláštora františkánov. Väčšina z nás ako účastníčky diskusie, ktorú zorganizoval denník Postoj, a naša sr. Renáta Jamborová, provinciálna predstavená a podpredsedníčka KVRPS ako jedna zo štyroch hostí. Diskutovalo sa na tému synodálneho procesu a jeho ďalšieho pokračovania v živote našej miestnej Cirkvi. Do debaty o najväčších výzvach Cirkvi najmä na Slovensku sa mohli zapojiť aj diváci. Niekomu sa mohlo zdať, že diskusia priniesla viac otázok ako odpovedí, ale to nemusí byť vôbec na škodu. Až tam, kde sa nebojíme náročných otázok, vzniká priestor pre aktívne počúvanie, spoločné hľadanie a spoločné kráčanie. A o to Sv. Otcovi Františkovi s celou tou synodou o synodalite vlastne ide. sr. Zuzana, SSS

Ako sme zavŕšili prácu s birmovancami akčnou víkendovkou

V Podunajských Biskupiciach sa už od jesene minulého roka stretávalo okolo 70 birmovancov na stretnutiach v malých skupinkách pod vedením animátorov aj na spoločných katechézach. Keď bol už dátum slávnosti birmovania jasný – 5. novembra 2022, rozhodli sme sa mladých ako vyvrcholenie celej prípravy pozvať na dobrovoľnú zážitkovú duchovnú obnovu o sviatostiach, ktorá im pomôže lepšie prežiť a pochopiť ich silu. Tá sa uskutočnila 14. – 16. októbra 2022 v priestoroch farského pastoračného centra.

Pokračovať v čítaní “Ako sme zavŕšili prácu s birmovancami akčnou víkendovkou”

Otvárame nový ročník Prameň 22/23

Pozývame na ročný formačno- duchovný program Prameň, pre mladé ženy vo veku 19-35 rokov, hľadajúce svoje povolanie.  Cieľom programu je spoločne hľadať odpovede na zmysel a smer života spolu so sociálnymi sestrami, v malom spoločenstve (cca 10 ľudí), v tichu modlitby, v bývalom benediktínskom kláštore v Bacúrove (okres Zvolen). Viac info tu: http://socialnesestry.sk/2020/10/08/pramen/

Farský deň v Pod. Biskupiciach

V sobotu 1. októbra 2022 sa vo farnosti Podunajské Biskupice uskutočnil farský deň. Prezentovali sa na ňom spoločenstvá a rôzne ponuky pre farníkov, ako sa môžu do nej zapojiť. V ponuke boli aj atrakcie pre deti, miesto modlitby, vynikajúca fazuľová polievka a nechýbala ani Rehoľná kaviareň sestry Sáry. V nej si mohli návštevníci dopriať nielen dobrú kávu a koláčik, ale sa aj dozvedieť niečo o sociálnych sestrách a bl. sestre Sáre. V tento deň nás naozaj spojila radosť z toho, že sme súčasť veľkého a pestrého farského spoločenstva. 

Majme odvahu snívať!

Stretnutie slovenskej provincie na komunitný sviatok Panny Márie Mercedes – Vykupiteľky zajatých

Víkend 24.-25. septembra 2022 sa v Košiciach opäť stretli sestry zo všetkých domov a skupín, aby sme spoločne otvorili nový pracovný rok. Zamýšľali sme sa nad príhovorom našej generálnej predstavenej sr. Magdolny Kovari, v ktorom nás pozýva k novej odvahe snívať a urobiť ďalšie kroky vnútornej premeny na ceste k 100. jubileu, ktoré budeme sláviť budúci rok 2023. Podelili sme sa tiež o naše služby v uplynulom roku a hovorili tiež o víziách na najbližšie mesiace. Zakúsili sme radosť zo sesterského spoločenstva aj počas neformálnych chvíľ. Takéto spoločné stretnutia sa konajú len niekoľko krát do roka, preto sú pre nás špeciálnym časom zjednotenia a zblíženia.

Narodeniny našej zakladateľky

18. september je deň, keď sa narodila naša zakladateľka Margita Slachtová. Žena, ktorá bola vzorom nielen pre svoju dobu, ale svojou odovzdanosťou oslovuje aj teraz. Vo svojom živote zdôrazňovala nadprirodzený pohľad na udalosti a všetko okolo nás, ale takisto sa zaujímala aj o veci každodenného života. Aj naše sestry viedla k tomu, aby stáli oboma nohami na zemi, ale aby svoj pohľad upierali na Boha. Ohlasovala dôležitosť odovzdanosti Duchu Svätému a s Jeho pomocou sa snažila pracovať v parlamente, ako jediná žena. Zastávala sa práva ľudí, aby mohli mať život, ktorý viac zodpovedá ľudskej dôstojnosti.

Nám sestrám zanechala veľa pokladov, jedno z nich je jej motto, ktoré sa modlíme každý deň, a to: “Ježišu, milosrdenstvo!“ a taktiež nás povzbudzuje k tomu, aby sme nastúpili na cestu odovzdanosti Bohu a posiela nás, aby sme šírili Jeho posväcujúcu lásku.

17. september – výročie blahorečenia sr. Sáry

O živote a myšlienkach sr. Sáry sme sa podelili už veľakrát, ale menej často sa zmieňujeme o tom, že Sára vstúpila do Spoločnosti, keď naše motto bolo: Buď verná až do smrti. Sára viackrát spomína vo svojom denníku, že skúškou jej povolania je vernosť. V modlitbe sabeobetovania sa modlila nasledovne: „Prijmi moju smrť…ušetri ich životy a ušetri ich od mučenia, hrozieb, najmä však od nevernosti voči Tebe, Cirkvi, povolaniu a Spoločnosti.“

Pokračovať v čítaní “17. september – výročie blahorečenia sr. Sáry”