Nová kaplnka v dome Magnifikat v Bratislave

                                       

   

Dňa 7. 11, 2020 bola požehnaná nová kaplnka Ducha Svätého v Bratislave. Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhali pri jej zrealizovaní. Nech Vám to náš dobrý Boh štedro odmení!

Nové pôsobenie sestier vo farnosti MARTIN – SEVER

Od 1. septembra 2020 začínajú naše sestry Zuzka a Macka nové pôsobenie vo farnosti Martin – Sever. Pri tejto príležitosti bola zriadená aj kaplnka v pastoračnom centre, ktorá bola taktiež  posvätená 1.9.2020 miestnym pánom farárom. Kaplnka je zasvätená sv. Cyrilovi a Metodovi.

(viac…)

Nové svedectvá po duchovných cvičeniach online

Reflexia na duchovné cvičenia so sestrou Sárou

                Tieto duchovné cvičenia sa mi veľmi páčili. Bolo to niečo výnimočné, dynamické, jedinečné a obohacujúce. Cesta, ako som sa ku nim dostala, bola skutočne zázračná. (viac…)

Svedectvá účastníčok Online duchovných cvičení (doplnené)

„Išla som do tejto online duchovnej obnovy kvôli strachu, či sa kvôli koronavírusu dostanem na štandardnú obnovu. Musím ale povedať, že tieto online duchovné cvičenia mi priniesli veľmi veľa Božích milostí, hlavne pokoj a poznanie toho, že s Bohom sa dá viesť osobný rozhovor aj v hluku bežného pracovného a rodinného života. Veľké ďakujem za profesionálne vedené duchovné cvičenia a za výborné duchovné vedenie.“ Martina

ďalšie svedectvá – klikni na “viac” pod obrázkom.

(viac…)

Turíce v znamení strieborného jubilea

Turíčna vigília sa v sobotu 30. mája 2020 niesla v znamení osláv strieborného jubilea – 25. výročia sľubov našich sestier Renáty Jamborovej a Magdalény Latikovej. Počas svätej omše, ktorú celebroval Mons. Jozef Haľko, sme vzdávali vďaky Pánovi za milosť ich povolania v Spoločnosti sociálnych sestier. (viac…)

Online duchovné cvičenia pre mladé ženy

Tím Sociálnych sestier ponúka individuálne doprevádzané duchovné cvičenia.  Ich témou je prehĺbenie duchovného života aj vo svetle Svätého Písma a  života bl. sr. Sáry.

Je to spôsob duchovných cvičení, ktorý sa realizuje v bežnej realite života. Neodchádza sa na nijaké špeciálne miesto, ale na stretnutie s Pánom sa schádza do hĺbky srdca. 

Potrebná je k tomu ochota počas piatich dní venovať modlitbe 45 – 60 minút stretnutiu s Pánom v osobnej modlitbe a 30 minút na osobný rozhovor so sprevádzajúcou sestrou. 

Viac informácií po prihlásení sa.  

Ak by ste chceli podporiť svojím dobrovoľným príspevkom zariadenie novej kaplnky v našom formačnom dome Magnifikat, tu je číslo účtu: SLSP  SK53 0900 0000 0004 4732 5995.

Z celého  srdca ďakujeme. 

Sociálne sestry 

Oslavovali sme bl. Sáru i Založenie Spoločnosti

11. a 12. máj sú významné sviatky pre našu Spoločnosť. 11. mája si pripomíname liturgickú spomienku bl. sestry Sáry Salkaházi, je to deň jej narodenín. Na druhý deň, 12. mája zase slávime deň Založenia Spoločnosti sociálnych sestier, v tomto roku 2020 dovŕšila už 97 rokov. Ako sa hovorí, celý jeden ľudský život.  (viac…)

Sme jeden chlieb, jedno telo, jeden Duch v tebe, ó, Najsvätejšia Trojica!“

(Motto - 2021)Naša organizácia (Spoločnosť sociálnych sestier) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na gdpr.kbs.sk


© 2021 Spoločnosť sociálnych sestier