Pôstne obdobie 2021 ako čas milosti a spásy

Začíname pôstne obdobie, za podmienok  na ktoré sme doposiaľ neboli zvyknutí… sestra Daniela sa s nami podelila o úvahu  na pôst…

O chvíľu vstúpime do pôstneho obdobia. V tejto netradičnej dobe,  netradičný spôsobom, bez požehnania kňaza popolcom, by sme mohli začať tradične,  klasicky – KRÍŽOM. (viac…)

Medzinárodná online konferencia: “Ľudská dôstojnosť v 21. storočí”

Pripravujeme medzinárodnú konferenciu : Ľudská dôstojnosť v 21. storočí“

 Generalát Spoločnosti sociálnych sestier organizuje Medzinárodnú konferenciu o Sociálnej náuke Cirkvi v dňoch 19. – 20. februára 2021. Radi by sme ju sprístupnili aj pre širšiu verejnosť a univerzitných študentov. Prednášky sa budú dať sledovať v štyroch jazykoch: angličtine, maďarčine, slovenčine a španielčine. (viac…)

Sme jeden chlieb, jedno telo, jeden Duch v tebe, ó, Najsvätejšia Trojica!“

(Motto - 2021)

Naša organizácia (Spoločnosť sociálnych sestier) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na gdpr.kbs.sk


© 2021 Spoločnosť sociálnych sestier