Konferencia o charizme

V dňoch 22.-24.9.2017 sa v Budapešti, konala konferencia o charizme Spoločnosti sociálnych sestier. Na stretnutí sa stretli sestry so všetkých provincií: Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Kuba spolu so svojimi pridruženými členkami. (viac…)

Federačné projekty – leto

Spoločnosť sociálnych sestier bola založená v Budapešti v roku 1923. Rozvinula sa do troch vetví zjednotených vo Federácii: Budapešť (sestry pôsobia: Kuba, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko), Kalifornia Los Angeles (sestry pôsobia v USA, Mexiko, Taiwan a Filipíny), Kanada ( sestry pôsobia vo východnej a západnej Kanade).
Federácia ponúka federačné projekty v jednotlivých krajinách a  misiách kde sestry pôsobia.  Tento rok sa naše 4 sestry zúčastnili projektov na Kube a v Los Angeles. V príspevku su ponuknuté krátke svedectvá.

(viac…)

„PRAMEŇ“ – DO pre dievčata

V dňoch 26.-28.5.2017 sa v dome Magnifikat v Bratislave, konala štvrtá a zároveň posledná duchovná obnova z cyklu  „Prameň“. Išlo o stretnutia zamerané na hľadanie svojho miesta, povolania, času s Pánom a načúvania Jeho hlasu. Posledné stretnutie malo tému: „Zasvätený  život“.  (viac…)

Novéna pred sviatkom Ducha Svätého

Sviatok zoslania Ducha Svätého tzv. Turíce sú náš hlavný sviatok. Od piatku sa intenzívnejšie pripravuje na Jeho príchod modlitbou deviatnika. Pozývame k zotrvávaniu v modlitbe ako apoštoli spolu s Máriou, Kristovou matkou modliac sa očakávali príchod Ducha Svätého.“ 

Novéna pred sviatkom Ducha Svätého – Vojtěch Kodet (viac…)

Oslava sviatku bl. sestry Sáry

Vo sviatok bl. sestry Sáry sme vo farnosti Podunajské Biskupice, kde bývame, spoločne slávili sv. omšu a adoráciu ku jej cti. Témou adorácie bol vzťah sr. Sáry k eucharistickému Kristovi: „Sadnúť si k Ježišovým nohám a počúvať, čo mi hovorí. „ Čo hovorí Ježiš? Daj mi svoje srdce. Buď celá moja. Miluj ma veľmi. Chci celým svojím srdcom čo chcem ja aj vtedy, keď tomu nerozumieš. Buď pokojná. Buď dieťaťom a zároveň silným človekom. V srdci, v očiach dieťa, vo vôli človek.“  (viac…)

Veľkonočné prianie

„Žena, prečo plačeš?“ Koho hľadáš?“ Ježiš ju oslovil: „Mária!“ „Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu.“

Nech zmrtvýchvstalý Kristus príde do všetkých trápení a smútkov a vynesie ich k Otcovi. Prajeme vám, požehnané veľkonočné sviatky sestry.

Kvetná nedeľa

„Hľa, tvoj Kráľ prichádza k tebe, tichý, sediaci na oslici, na osliatku, mláďati ťažného zvieraťa.“ (Mt 21,5) Náš Kráľ prichádza k nám, k TEBE do toho čo práve zažívaš. Vstupuje ako Kráľ a vovádza nás do tajomstva Veľkého týždňa – srdca liturgického roka. Nech je to časom ticha, osobného stretnutia s Kristom, ktorý „mne“ priniesol spásu.