Stretnutie noviciek zo Slovenska a Maďarska v Budapešti

V dňoch od 8.-10. augusta sme boli pozvané novickami z Maďarska do Budapešti na spoločné stretnutie noviciek. Spoločný čas bol pretkaný rozhovormi, modlitbami, spoločenskými hrami, prezeraním fotiek a zdieľaním sa o ceste svojho povolania. Vybrali sme sa aj na prehliadku mesta, kde sme si prezreli kultúrne pamiatky a takisto sme navštívili miesta, ktoré sú prepojené s históriou SSS: zakladajúci dom, kde bola spísaná zakladajúca listina SSS, materský dom, dom na ulici Bokréta, odkiaľ bola Sára odvlečená a pamätnú tabuľu pri Dunaji, kde bola zastrelená.

Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia.

Mária Adamcová

Fotogaléria: kliknúť na “viac” (viac…)

So Sárou v tábore

V utorok 9. júla sme prijali milé pozvanie od bratov saleziánov: navštíviť tábor pre mladé dievčatá a podeliť sa s nimi o bohatstvo života sestry Sáry. Tábor sa volal „Slečinka Sára“ a niesol sa v duchu bl. Sáry. Dievčatá si okrem iného pripravili rôzne krátke scénky zo Sárinho života. Po podelení sa so životnou cestou sestry Sáry sme si pre dievčatá pripravili rôzne aktivity, ktoré hravo zvládli a nás tešilo, keď sme videli, ako sa im Sára stala blízkou. Stretnutie pokračovalo svätou omšou zo Sárinho sviatku, na ktorej konci zaznela originálna pesnička: Dievčina z východu. Myslím, že sme sa vzájomne veľmi obohatili a tešili zo spolupráce, ktorá vznikla. Okrem radosti v srdci sme boli obdarované aj originálnymi tričkami so Sáriným mottom: „Pošli mňa.“

Mária Adamcová (viac…)

“V Tebe, s Tebou a skrze Teba.
Poďte, v hladných vás budem sýtiť
a v biednych obohacovať.“

(Motto - 2019)Naša organizácia (Spoločnosť sociálnych sestier) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na gdpr.kbs.sk


© 2019 Spoločnosť sociálnych sestier