Cesta

Formačný program pre mladé ženy a dievčatá vo veku 18.-35 rokov, objavujúce svoju hodnotu a krásu. Spoznávanie Božieho plánu so ženou ako ju chcel mať Boh. Jednotlivé témy sú zamerané na rozpoznanie ženského srdca, sebaprijatia, vzťahov, komunikácie, fyziológie ženy….

  • Miesto stretávania: Pastoračné centrum farnosť Martin – Sever
  • Čas stretávania: každý druhá sobota v mesiaci: október – máj, v čase: 15.30-18.30 (prednáška, adorácia)
  • Organizujú: sociálne sestry a pozvaní hostia
  • Prihlásiť sa dá do 5.10.2022 na ssscesta1@gmail.com – zaslaním krátkeho motivačného listu (čo očakávam, po čom túžim, moja motivácia pre program…)
  • Čo je potrebné priniesť na stretnutie: otvorené srdce, Sväté Písmo, pero, zápisnik

             …hľadám SMER a pritom CESTA je cieľ….